Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udeliv og senhjerneskadede

Syddjurs bo- og aktivitetstilbud

Om donationen

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er et tilbud for voksne med senhjerneskade, hvoraf mange tidligere har levet et aktivt liv. Donationen går til at medfinansiere en opgradering af udearealerne, så de i højere grad lægger op til aktivitet med borgerne, fx med sansehave, pizzaovn, hængesofa og udendørs træningsfaciliteter. Det skal medvirke til at højne livskvaliteten.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Syddjurs bo- og aktivitetstilbud
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået skaffet mange ting til huse. Udendørs ting som kan genbruges fra år til år. Vi har bl.a. fået lagt fliser, lavet tørrestativ, købt forskellige møbler ind og plantet diverse buske og planter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med udbygning af ude-arealer er nået inden for den økonomiske og tidsmæssige ramme der var til rådighed. Der er opnået markante forbedringer med udearealerne. Dette er en dynamisk proces som løbende er under udvikling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja, projektet kunne sikkert være afviklet på mange forskellige måder. Som nævnt ovenfor er projektet stadig i gang og betragtes som en dynamisk proces.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle