Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udendørs træningsbane

Vigerslevhus

Om donationen

Mange ældre har et ønske om at kunne fortsætte deres hverdag, fx med indkøb hos købmanden og at kunne tage bussen for at besøge venner og bekendte. Men for flere ældre mennesker kan angsten for at falde sætte begrænsninger for, hvor langt de tør bevæge sig væk fra deres hjem. Og hvis en ældre allerede er faldet én gang, er der øget risiko for, at det sker igen. I Vigerslevhus, som bl.a. er et genoptræningscenter, står terapeuter for genoptræningen og vedligeholdelsestræning, der skal hjælpe borgerne, så de kan vende tilbage til at være helt eller delvist selvhjulpne i deres egen bolig, fx efter hospitalsophold. Med dette projekt vil Vigerslevhus etablere en udendørs træningsbane, hvor de ældre kan træne i trygge rammer. Der skal bl.a. være en rullevogn, der gengiver de ryk, som man får, når bussen standser, og der skal være kantsten, så de ældre kan træne, hvordan de kommer op og ned med en rollator. Målet er at reducere antallet af faldulykker og genindlæggelser og give flere et indholdsrigt liv med frihed til at bevæge sig rundt.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Vigerslevhus
Støttet beløb
430.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stor aktivitet på banen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er rigtig meget liv i haven og både aktivitetscenter samt døgnpladser benytter banen frivilligt. Der er også enkelte borgere der komme udefra og benytter banen. Nærgymnastik har planer om snarligt at afprøve træning på banen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er elementer i banen som kunne være tænkt anderledes (terapeut på enhed havde tænkt lidt anderledes end producent), det færdige produkt ser ikke helt ud som forventet. Som enhed kunne vi godt have fulgt mere med ift elementernes opbygning. Nogle ting bliver tilrettet af firmaet og nogle ting forbliver som de er.