Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte børn leger i Legoland

Ungdommens Rødekors

Om donationen

Frøen er en af Ungdommens Røde Kors’ 22 ferielejre for udsatte børn og unge i alderen 7-13 år. De kan være udsatte fx som følge af sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold. Formålet med lejren er at give de udsatte børn en pause fra en ellers hård hverdag og give dem positive oplevelser og fællesskab. Som en del af aktiviteterne på ferielejren arrangeres en tur til Legoland, da børnene ellers ikke ville have mulighed for at få sådan en oplevelse. Med donationen kan Ungdommens Røde Kors invitere 65 børn og unge i Legoland til en sjov dag sammen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Rødekors
Støttet beløb
42.500 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekts tidsmesse rammer begrænser vores evner til at "forankre", eller måle en forankring af projektet i vores målgruppe. Alligevel kan vi høre på de børn, som vender tilbage år for år, samt deres forældre, at vores projekt har en stor indflydelse på børnene, da de udvikler sig, og får mulighed for at opleve ting som de ikke er vant til, om det måtte være socialt samvær, fælleskab, eller personlige udfordringer, såsom at hoppe ud fra en 3 meter vippe.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores projekt indfriede i høj grad vores mål for 2023. Vores udsatte børn havde en fantastisk sommerferielejr hos os, hvor de oplevede en masse fede aktiviteter, at være en del af et større fællesskab, venskaber og relationer blandt både jævnaldrene og de frivillige. Det har været vildt igen i år at se børnene udvikle sig, på den korte uge vi har dem hos os.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Legoland er som aktivitet og oplevelse perfekt til de her børn, og til vores projekt. Den tilbyder en enormt højdepunkt for børnene, som der bliver snakket om før og efter. Vi har i år søgt om penge til Legoland, men deres priser har været sat op, og vi har måtte dække differencen. Bla. med donationer fra private erhverv. Til næste år kommer vi til at diskuttere hvorvidt Legoland er de penge værd, eller om vi skal undersøge andre muligheder, der kan tilbyde børnene det samme, for mindre penge.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start