Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte kvinder i prostitution

Reden Odense

Om donationen

Kvinder i prostitution er ofte meget isolerede, udsatte og ekstremt sårbare. Kvinderne er i høj grad ofre for overgreb og andre kriminelle handlinger, og de ved ikke, hvordan de skal søge hjælp. Reden Odense tilbyder trygge rammer for kvinder i prostitution på Fyn. Via en aktiv og opsøgende indsats ønsker Reden Odense i et større omfang at informere om de tilbud og den hjælp, de prostituerede kvinder kan få. Kvinderne har ofte mange forskellige nationaliteter og er meget isolerede, hvorfor projektet vil fokusere på at iværksætte en større og mere aktiv opsøgende indsats, der sikrer kvinderne adgang til et socialt og gavnligt fællesskab. Indsatsen omfatter blandt andet opkald og besøg hos de prostituerede. Når den indledende kontakt og tillid er etableret, vil Reden tilbyde sociale og kreative aktiviteter i trygge rammer, sundhedshjælp, støtte til egenomsorg og positive fællesskaber med ligesindede.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Reden Odense
Støttet beløb
391.461 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Arbejdet med målgruppen er endnu ikke forankret permanent, men vi har fået tildelt midler til at forbedre arbejdet med målgruppen, idet vi i dette projekt har lært målgruppen bedre at kende og heraf, hvad der virker/ikke virker. Vi er fortsat i gang med at skabe synlighed omkring målgruppen, således at arbejdet med målgruppen kan indgå mere fast i vores daglige arbejde med at hjælpe alle kvinder i prostitution i Dk. Det opsøgende og oplysende arbejde her er fortsat helt elementært. Vi er på vej.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet Covid19 og at kvinderne som konsekvens rejste hjem, har vi ikke helt nået målene for, hvor mange vi forventede at kontakte og heraf hjælpe. Dog har vi taget kontakt til 230 forskellige kvinder, hvoraf 107 har responderet positivt på kontakten og 64 kvinder har fået hjælp mellem 2 og 21 gange. 34 har besøgt Reden. Vi har lært målgruppen bedre at kende og er derfor blevet meget bedre til at finde, informere og hjælpe målgruppen ind i et positivt fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været sværere end ventet at få kvinderne til at komme fysisk i Reden. Men det opsøgende arbejde anses for at være en succes. Fremover vil vi derfor forsøge at hjælpe kvinderne mere på deres adresse, da vi på denne måde forventer at kunne hjælpe flere i målgruppen og hjælpe dem bedre. Det er lykkedes at skabe en tillidsfuld og tryg relation til mange i målgruppen, men vi kan nå bredere ud og hjælpe flere bedre, hvis vi imødekommer deres livsomstændigheder og bringer hjælpen mere til dem.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle