Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte sommerlejrbørn på tur

Ungdommens Rødekors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors afholder Eventyrlejren i 2023, som er en ferielejr for 65 socialt udsatte børn og unge i alderen 7-13 år. Lejren afholdes af frivillige på Ringe Fri- og Efterskole. Formålet med lejren er at give børnene positive oplevelser og en pause fra en ellers hård hverdag, da de af forskellige årsager ellers ikke ville være kommet på sommerferie. På lejren er der forskellige aktiviteter, og en del af programmet er en tur i Wow Park i Billund, som donationen giver mulighed for. En tur ud af huset er ekstra specielt for børnene, da ikke alle har mulighed for at få sådanne oplevelser med deres familier.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Rødekors
Støttet beløb
51.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rammerne for vores projekt dikterer at vi ikke har mere end nødvendig kontakt med børnene og familierne før eller efter lejren. Det er derfor svært at vurdere hvorvidt vores indsats forankrer sig hos den enkelte. Men vi kan sige, at vi hvert år møder enormt glade genganger børn, og vi kan forstå på familierne at deres børn voksner enormt meget i løbet af vores lejr.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lavede en fantastisk lejr for de 65 børn. Lejren var fyldt med masser af sjove aktiviteter, gode oplevelser, fælleskabet, og nye relationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores tur til Wow-park er en hjørnesten i den lejr uger vi giver til vores udsatte børn. Den aktivitet tryg her har financeret, skal derfor ses som en del af et en større aktivitet. Måden hvorpå wow-park turen understøtter vores overordnede mål, er lige i skabet. Det er på vores tur af børnene får lov til for alvor at nyde de relationer de har lavet i løbet af ugen, og er noget som børnene ser frem til i løbet af lejren.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start