Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udskriv med tryghed

Psykiatrisk Center København, afdeling O

Om donationen

Dette projekt skal forbedre forløbet hos udskrevne patienter med svær depression og reducere omfanget af tilbagefald. Mange patienter, der har været indlagt med svær depression, har efter udskrivning fortsat symptomer og er i betydelig risiko for selvmord, tilbagefald eller problemer i hverdagen. Pilotprojektet ”E-monitorering ved depression”, som TrygFonden støttede i 2013, har vist, at det er både muligt og meningsfuldt for udskrevne patienter at registrere deres tilstand. Dette projekt bygger videre på de positive erfaringer. Patienterne skal således lige før og efter udskrivelse elektronisk registrere deres tilstand i form af humør, motion og søvn. Projektet har særligt fokus på betydningen af stabil søvn og døgnrytme for depressionsramte, og registreringen følges op med telefonsamtaler mellem behandler og patient, som især omhandler struktur i hverdagen og søvn. Der vil indgå 100 patienter i forsøget, som strækker sig over en toårig periode. Hvis projektet viser sig at gavne patienterne, bliver tilbuddet indarbejdet i afdelingens eksisterende praksis.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, afdeling O
Støttet beløb
2.464.614 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er endnu ikke nået til at forankre projektet men en del patienter har efterspurgt at kunne fortsætte med at bruge forsøgets metode og med daglig registrering. Vi har planlagt en opfølgning på projektet som skal understøtte patienter når de afsluttes fra ambulant opfølgning i et år med lignende metoder som skal understøtte personlig recovery gennem en række sundhedsinterventioner (Recovery-by-eHealth) med brug af Monsenso appen. Vi vil søge at få metoden implementeret i daglig praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede kun at inkludere 103 ud af de planlagte 150 patienter i projektet pga. strukturelle ændringer i vores organisation og pga. Corona restriktioner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik den erfaring af patienter når de skal udskrives ofte har svært ved at tage ny viden ind i hverdagen. Derfor er rådet fremadrettet at der skal bruges mere tid til at formidle information om CRT metoden og mere inddragelse af personalet på sengeafdelingerne. Den elektroniske app (Monsenso/Daybuilder) og brugen af aktivitetsmåler (Fitbit) fungerede fint selv for meget syge patienter. Endelige var det vores indtryk, at kontrol-gruppen også følte, at de fik en væsentlig støtte gennem projektet