Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af Café ODA Odense

Angstforeningen

Om donationen

Flere hundrede tusinde mennesker i Danmark lever med angst, depression, bipolar lidelse eller OCD – heraf bor ca. 20.000 i Odense Kommune. Personer med disse sygdomme har ofte alvorlige problemer med at håndtere deres hverdagsliv. Café ODA er en social netværkscafé, som blev etableret i 2014 for voksne med de nævnte lidelser. Caféen, der drives af Angstforeningen i samarbejde med DepressionsForeningen og OCD-foreningen, er det eneste tilbud på Fyn, der har tilpassede rammer omkring socialt samvær for denne gruppe mennesker. Donationen går til at fortsætte driften af caféen frem til udgangen af 2020. TrygFonden har tidligere støttet Café ODA, der siden åbningen i 2014 har haft 230 unikke brugere af caféen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Angstforeningen
Støttet beløb
676.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For 2019 lykkedes det at tilpasse aktiviteter og tiltag i tråd med både generelle målsætninger og de behov og ressourcer, målgruppe og frivillige fremlagde. I Corona perioden er det lykkedes at justere og tilpasse aktiviteter, så de kunne passe bedst muligt med målgruppens behov i forhold til de restriktioner, der har været. Det har dog på ingen måde været lige så succesfyldt som uden corona vilkår.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektperioden blev delt i to, grundet corona situationen i Danmark. I 2019 blev målene godt indfriet. Fra 2020 og langt ind i 2021 har projektet været underlagt corona vilkår, hvor de overordnede mål stadigt var gældende, men midlertidigt omdefineret: At tilpasse caféens aktiviteter og udvikle nye aktiviteter, der tager hensyn til corona situationen og samtidigt fortsat giver gæsterne mulighed for at opleve tryghed, fællesskab og udviklingsmuligheder i Café ODA Odense.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For 2019 fungerede indhold og aktiviteter godt, hvilket gæsters og frivilliges udsagn og adfærd vidner om. Fra 2020, hvor corona situationen i høj grad satte dagsordenen, er det svært at vide, om vi kunne have gjort noget bedre. En mere retvisende vurdering kan først gives efter corona vilkårene er slut. Vi har tilstræbt at agere efter de behov, gæster gav udtryk for. Der har ikke været sygdom med Covid 19 i caféen. Det var et formuleret behov med høj prioriteret fra mange gæster.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle