Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udvikling af sorggrupper

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)

Om donationen

Donationen går til at udvikle og afprøve et skræddersyet selvhjælpskoncept for mennesker i sorg, som skal forbedre deres handlingskompetencer og mentale sundhed. Hvert år mister ca. 220.000 danskere en nærtstående person og rammes af sorg, og andre mærker sorg fx i forbindelse med skilsmisse, alvorlig sygdom eller ved tabet af en pårørende ved demenssygdom. Sorgen kan ramme hårdt både psykisk og fysisk og kan have store konsekvenser for den enkelte, men også for relationer til familie, børn, venner og kollegaer. Måden at håndtere sorgen på kan være meget forskellig fra person til person og afhænger af, hvad eller hvem man mister, men det kan uanset den enkeltes situation være værdifuldt at snakke med andre, som også er ramt af sorg og går igennem nogle af de samme ting som én selv. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark er en medlemsorganisation for 67 frivilligcentre og 11 selvhjælpsorganisationer fordelt på 65 kommuner, og med dette projekt vil de i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter og 22 af deres medlemmer etablere selvhjælpsgrupper inden for sorgstøtte og skabe en langt større udbredelse af selvhjælpsgrupper i landet, så endnu flere med sorg kan få hjælp.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)
Støttet beløb
4.366.940 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har haft stor værdi for FriSe og vores medlemmer. Vi er kapacitetsopbygget til at videreføre arbejdet. 21 medlemmer fortætter (et medlem er usikker) og flere medlemmer er på vej til at tilbyde grupper. Vi har i 2023 udviklet fem nye kernelementer for Selvhjælp, som bliver implementeret i sorggrupperne igennem en videreudvikling af konceptet for at gøre det mere bæredygtigt fremadrettet. En bevægelse er derfor startet, og vi arbejder for at støtte og udbrede grupperne til endnu flere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er på stort set alle parametre en stor succes. Der er udviklet et nyt sorgkoncept for selvhjælpsgrupper, som der er stor tilfredshed med blandt de 22 medlemmer og frivillige gruppeledere. 23 ansatte og 89 frivillige gruppeledere er uddannet, der er gennemført 84 sorggrupper med 458 deltagere. 12 nye frivillige var på kursus i april 2024, så nye medlemmer kan køre sorggrupper. FriSe og vores medlemmer er kapacitetsopbygget til fortsat at arbejde med og videreudvikle sorggruppeforløbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har overordnet været passende, men det har med deltagelse af 22 medlemmer været et omfattende og anderledes projekt for os. Vi har eks. lært, at det kræver mere koordinering og kommunikation, mere erfaringsudveksling og opdatering om projektstatus. Rekrutteringen af deltagere var for nogle i starten også ret svært, så mere understøttelse og formidlingsaktiviteter vil have været en klar fordel. Se evalueringsrapport for læring omkring løbende kommunikation og dataindsamling.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet