Søg støtte

Søg

Selvevaluering

UFL Sydvest-samværdsaktivitet

UFL Sydvest med CVR 31652766

Om donationen

UFL Sydvest er en frivillig forening, der arbejder med unge med særlige behov, der ikke magter at indgå i sociale sammenhænge. Gennem UFL har de unge mulighed for at mødes med andre, der har samme problemstillinger som dem selv, og på den måde indgå i en form for fællesskab. Der arrangeres forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer, og denne donation skal gå til en tur til Vadehavscentret og Nationalpark Vadehavet. Foreningen har 55 medlemmer i alderen 18 til 35 år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
UFL Sydvest med CVR 31652766
Støttet beløb
10.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningens frivillige vejledere arrangerer løbende nye aktiviteter til støtte for foreningens medlemmer. Der vælges aktiviteter som de unge ønsker og som kan afvikles ud fra de ressourcer, der er til rådighed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med midlerne er det muligt at arrangere aktiviteter ud af huset og ved arrangementer, som de unge typisk ikke selv magter at komme til, da det kræver at der er vejledere med og det gør det samtidig økonomisk muligt at få oplevelserne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Unge for Ligeværd arrangerer ugentligt samværdsaktiviteter på baggrund af den økonomi, som den frivillige sociale forening har til rådighed. Der arrangeres ud af huset aktiviteter og almindelig klubhygge med fokus på samvær. Det er vigtigt med forskellige slags aktiviteter, som foreningens medlemmer værdsætter.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start