Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

BROEN Danmark

Om donationen

BROEN hjælper socialt og økonomisk udsatte børn med kontingent og eventuelt udstyr, så de kan dyrke fritidsinteresser på lige fod med andre børn. Denne donation går til at hjælpe 350 ukrainske børn til en aktiv fritid på samme vis, så børnene kan blive en del af det lokale foreningsliv og derigennem få gode oplevelser og danne nye sociale relationer til jævnaldrende danske børn og unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
BROEN Danmark
Støttet beløb
690.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet sker som en naturlig del af BROENs aktiviteter. BROEN ønsker at støtte alle børn og unge, som er udfordret socialt - og økonomisk - også børn og unge fra Ukraine ( og andre børn og unge, som er flygtet på grund af tilstandene i deres hjemland )

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad indfriet - målet var at nå ud til 350 børn og unge fra Ukraine. Den 15. september 2023 har 316 børn og unge fra Ukraine fået støtte til en aktiv fritid - eksempelvis ( BROEN Odense og BROEN Aalborg ) Badminton, Musik, Tennis, Fodbold, Boksning, Ishockey og Dans. . Aktiviteterne skaber venskaber, giver børnene et frikvarter i forhold til det der sker i Ukraine, samt et bedre forhold til det danske sprog.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
BROENs lokalforeninger har efter bedste evne opfyldt det enkelte barns ønske om en fritidsaktivitet - ofte har det været en aktivitet, som også blev dyrket i Ukraine.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet