Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Frivilligcenter Mariagerfjord

Om donationen

Denne donation går til en indsats, der skal styrke ukrainske flygtninges trivsel, netværk og integration mod selvforsørgelse. Sammen med kommune, foreninger og frivillige tilbyder Frivilligcenter Mariagerfjord støttegrupper, netværkscaféer og andre aktiviteter, hvor deltagerne kan møde både ligesindede, danskere og herboende ukrainere. I projektet arbejdes der også med at hjælpe flygtningene ind i lokale fællesskaber og give dem et større kendskab til og forståelse af det danske samfund og kultur.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Mariagerfjord
Støttet beløb
549.160 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen afhænger meget af de enkle aktiviteter, fordi for eksempel har aktiviteten brobygning været relevant i starten af perioden, mens støttegrupperne og understøttelse af eksisterende tilbud blev mere relevant under perioden. Det er lykkedes at opstarte et ukrainsk mødested, som får støtte hos Frivilligcentret, hvilket har sikret en god forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet skabt et øget kendskab til eksisterende fællesskaber gennem oplæg på sprogskolen og støttegruppe tilbud. Der er blevet udarbejdet en oversigt til ukrainerne, så de kan finde relevante tilbud. Frivilligcentret har arbejdet tæt sammen med eksisterende frivillige tilbud via understøttelse og Jobcentret Mariagerfjord i forhold til opkvalificering af indsatser for ukrainerne. Der er blevet etableret et nyt ukrainsk mødested og gennemført flere støttegrupper gennem projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Støttegrupperne har været en stor succes og sikret en stor del af målsætningen for projektet. Hertil har en koordinerende indsats med brobygningselement været med til at sikre en bedre indsats på området med høj vidensdeling både fra civilsamfunds- og kommunale aktører. Det er gennem projektperioden blevet tydeligt at der har været mere akut behov for nogle aktiviteter fremfor andre og derfor er der løbende blevet lavet justeringer i aktiviteterne.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle