Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Kirkernes Sociale Arbejde Co: Blå Kors Danmark

Om donationen

I Silkeborg Kommune er cirka 250 ukrainere indlogeret hos lokale værtsfamilier, og yderligere 140 ukrainere har fået opholdstilladelse. Det har været svært for de nytilkomne flygtninge selv at finde rundt i aktiviteter og tilbud i kommunen, så KSA Silkeborg har taget sig af al koordinering i forhold til både familier, kommune, foreninger og frivillige. Denne donation går til den fortsatte koordinering af indsatsen i Silkeborg samt tilbud om yderligere aktiviteter, bl.a. venskabsfamilie-match, eftermiddagsture til legepladser eller rundt i byen, gudstjenester, fællesspisninger, sejlture og udflugter til stadion eller håndboldkampe.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kirkernes Sociale Arbejde Co: Blå Kors Danmark
Støttet beløb
177.617 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af vores indsatser har været akut indsatser som bliver facet ud. Der er dog blevet skabt varig kontakt mellem flere danske værtsfamilier og til netværkskirkerne hvor 30 -50 ukrainere fast deltager til fællesspisninger, kvindefællesskaber og gudstjenester. Kommunikationsplatformen vi har skabt består, da flere organisationer fortsat bruger den. De store organisationer som Røde Kors og dansk flygtningehjælp er kommet igang med deres aktiviteter for ukrainere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i høj grad lykkes med både af hjælp en stor gruppe ukrainske familier med at få en god start i Danmark og Silkeborg. Bl.a. har vi understøttet de 50 værtsfamilier som har haft indkvarteret flygtninge. Det med hjælp til: -Etablering. aftaler med lokale genbrugsbutikker om gratis etablering hjælp. - Juridisk hjælp -tolkebistand Derudover har vi støttet ukraineres netværk v. - Etablering eller understøttelse af 5 ugentlige tilbud for flygtede ukrainere. - Aktiviteter, events og udflugter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter har være fasebetonede. Indtil juli var det mange venskabsfamilie match og fokus på ugentlige samlinger. Sidenhen har vi med stor succes afholdt ture for enlige mødre med børn, med fokus på at de fik skabt nye netværk og fik gode oplevelser. Fra starten var der stor opbakning fra civilsamfundet og vi har gennem hele projekt perioden støttet andre tværgående indsatser særligt med rådgivning. Vi synes vi med de ressourcer vi har haft har gjort meget godt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle