Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Børneulykkesfonden

Om donationen

Børneulykkesfonden har i flere år haft Legehelte og Kreahelte på landets hospitalers børneafdelinger. Legeheltene skaber aktiv leg og bevægelse, og Kreaheltene skaber kreativ fordybelse for de indlagte børn, så de for en stund glemmer sygdom og har nogle gode oplevelser sammen med andre. Med denne donation skal de gode erfaringer med Legehelte og Kreahelte udbredes til ukrainske børn og unge på modtagecentre og opholdssteder. Donationen går til at sende Lege- og Kreahelte på besøg 1-2 gange om ugen på minimum to modtagecentre eller opholdssteder i hver region.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Børneulykkesfonden
Støttet beløb
667.860 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er fortsat behov for Legeheltene og Kreaheltenes tilstedeværelse på indkvarterings- og modtagecentre. Derfor vil vi fortsætte arbejdet på stederne, og vi har indgået kontrakter med alle kommuner om at fortsætte samarbejdet i 2024. Vi søger løbende fonde for at skaffe de nødvendige midler og står bag forskellige indsamlingsaktiviteter. Vi har underskrevet kontrakter for 2024 med de nuværende modtagecentre, så vi fortsat kan glæde børnene med bevægelseslege og kreativ fordybelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft stor succes med vores indsatser med Legeheltene og Kreaheltene på indkvarteringsstederne i hele landet. Alle steder kan både personale og de ukrainske familier se værdien i Lege- og Kreaheltenes tilstedeværelse på stederne. Der er blevet arrangeret en masse sjove aktiviteter og arrangementer for familien – foruden de ugentlige aktiviteter, hvor Legeheltene har sat gang i sjove bevægelseslege med børnene, mens Kreaheltene har skabt rammer for kreativitet og fordybelse. Det er blevet t

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores ønske med projektet er at skabe legefyldte og kreative frirum for de ukrainske børn og unge, der er på indkvarteringssteder og modtagecentre i Danmark. Vi lavet en masse skønne aktiviteter med de ukrainske børn og unge og deres familier. Der er blevet spillet fodbold, stikbold, lege fangelege, sjippet, hinkebaner m.m Alt sammen med det formål at skabe glædesfyldte øjeblikke i børnenes hverdag. Vi har løbende evalueret vores indsatser internt, så de stemte overens med børnenes behov.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet