Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Caritas Danmark

Om donationen

Med denne donation vil Caritas Danmark, der er den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, etablere et migranthus for ukrainske flygtninge i København. Når flygtninges umiddelbare behov er dækket, har de nytilkomne brug for støtte, rådgivning, børneaktiviteter, sprogundervisning og trygge fællesskaber at indgå i. Det nye migranthus skal samle alle tilbud under ét tag, så alle ukrainske flygtninge får samme hjælp og muligheder. Der vil være personale til at tage imod hele ugen og et stort udbud af aktiviteter foruden juridisk rådgivning, socialrådgivning, assistance til at komme i arbejde og mulighed for samtaleterapi mv. Der forventes at komme mindst 5.000 brugere det første år, hvoraf hovedparten vil være ukrainske flygtningefamilier.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Caritas Danmark
Støttet beløb
670.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fortsætter, både i den nuværende form samt med de supplementer, der er kommet til i projektperioden. Dog er driften på den længere bane afhængigt af en fortsat finansiering.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ca. været 1000 brugere gennem projektet, primært voksne. Det har været deltagere i engelskkurser for Ukrainere, retshjælp med ukrainsk tolkning, Jobmesser, juletræsfest, madfællesskaber, socialrådgivning, sundhedsklinik, psykologtilbud, psykosociale indsatser (eks. kunstterapi)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En udvikling af indsatsen bliver et øget fokus på beskæftigelsesindsats. Vi har i projektperioden mødt en målgruppe, der først og fremmest ønsker adgang til arbejdsmarkedet for at kunne tage sig af deres familie og forsøge at opretholde en så normal tilværelse som muligt efter omstændighederne. Vi har af den årsag opstartet beskæftigelsesrådgivning og mentor program, hvor den enkelte flygtning får en skræddersyet indsats for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle