Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ukraine20

Dansk Flygtningehjælp

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Flygtningehjælp
Støttet beløb
5.550.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har grundet projektets akutte karakter ikke indledningsvist udarbejdet et langsigtet forankringsdesign for aktiviteterne. De fleste af aktiviteterne fortsætter dog i et vist omfang. Der tilbydes fortsat en bred vifte af frivillig- og civilsamfundsindsatser for ukrainske flygtninge. Den psykosociale telefonlinje er også fortsat i drift frem mod sommeren 2024 med finansiering fra andre fonde. Det online oplysningsmateriale bliver benyttet hyppigt og er siden også blevet oversat til flere sprog.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
DRC Dansk Flygtningehjælp vurderer, at projektets målsætning om styrket trivsel og netværk for ukrainske flygtninge i Danmark i høj grad er blevet indfriet. TrygFondens bevilling har gjort det muligt hhv. 1) at igangsætte frivillig- og civilsamfundsindsatser i den lokale modtagelse, 2) at implementere en psykosocial telefonlinje med individuelle samtaler, 3) at udvikle et online oplysnings- og introduktionsmateriale samt 4) afholde fællesskabsfremmende aktiviteter i ungdomsorganisationen DFUNK.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
DRC Dansk Flygtningehjælp vurderer, at aktiviteterne har været de rette for at indfri målsætningen om bedre trivsel, netværk og integration for nyankomne ukrainske flygtninge. Aktiviteterne har været målrettet de mest presserende behov i målgruppen og haft fokus på fremme af fællesskaber, hjælp til håndtering af traumer og støtte til at finde sig til rette i det danske samfund. DRC Dansk Flygtningehjælp har i dialog med TrygFonden også løbende tilpasset projektet ift. målgruppens aktuelle behov.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle