Søg støtte

Søg

Selvevaluering

ULF - fælles

Udviklingshæmmedes Landsforbund. (ULF) Udviklingshæmmedes egen organisation.

Om donationen

Donationen går til at skabe online-fællesskaber for mennesker med et udviklingshandicap for at forebygge ensomhed og isolation. ULF arbejder for selv- og medbestemmelse for personer med udviklingshandicap, og aktiviteterne ledes og drives af personer med udviklingshandicap med bistand fra konsulenter og andre fagpersoner. Der er stor efterspørgsel efter online-aktiviteter, så personer, som har svært ved at deltage i aktiviteter med fysisk fremmøde, også kan deltage i fællesskabet. Med donationen skal der testes forskellige online-aktiviteter på fem botilbud, fx yoga, banko, fredagsbar og læsegrupper. Der oprettes også et IT-værksted, hvor deltagerne kan få teknisk hjælp over telefonen. Målet er, at 2.000 borgere med udviklingshandicap deltager i mindst én aktivitet i projektperioden, og at 10.000 personer får kendskab til online-aktiviteterne. Hvis aktiviteterne bliver en succes, skal de fortsætte og udbredes til flere botilbud.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Udviklingshæmmedes Landsforbund. (ULF) Udviklingshæmmedes egen organisation.
Støttet beløb
477.648 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hver fredag er der stadig fredagsbar. Der er online møder sidste mandag hver måned. Om torsdagen er der social hygge, hvor en fra målgruppen er på sammen med andre borgere. Film om, hvordan man kommer på Teams ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Hvis en borger har brug for hjælp til at komme på Teams til vores online møder, så kan de stadig ringe til kontoret og få den relevante hjælp og støtte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været udfordringerne med nogle af bestyrelsesmedlemmerne i forhold til at hjælpe andre online. Det har været svært for dem. Til gengæld har de været gode til at sprede budskabet om de online aktiviteter, og henvise til IT-værkstedet. Vi har via Facebook, hjemmeside gjort opmærksom på de online aktiviteter. Vi har gennem vores andre aktiviteter gjort opmærksom på de online aktiviteter. Der er mange borgere, som gennem dette projekt er blevet trygge ved at være en del af et online univers.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en udfordring med samarbejdet med bofællesskaberne. Personalet har givet udtryk for, at deres borgere ikke havde brug for de online aktiviteter. Det skal evt. gribes an på anden vis, når der skal samarbejdes med bofællesskaber. Der skal være flere ressourcer fra vores side til at besøge bofællesskaberne, hjælpe borgerne osv. Så det ikke bliver en opgave for personalet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle