Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Undervisning på temadage

Anker Fjord Hospice

Om donationen

De 85 frivillige på Anker Fjord Hospice udgør et vigtigt og meget væsentligt element af dagligdagen for både patienter og pårørende. De frivillige er særligt aktive omkring spisesituationer, hvor de hjælper til. For at dygtiggøre og motivere de frivillige holder hospicet temadage, hvor oplægsholdere underviser i et specifikt emne. Denne donation går til at afholde sådanne temadage i 2018.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Anker Fjord Hospice
Støttet beløb
10.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fuldt implementeret efterår 2021

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af restriktioner ift. corona har det ikke været muligt at afholde temadage. Jeg har derfor bedt om, og fået lov til, at bruge pengene på at lave 4 små videofilm, som bruges på Facebook og viser fine klip af de frivilliges arbejde på Hospice. På den måde får vi både en fin vinkel til rekruttering af frivillige og et godt og "virkeligt" billede af livet på hospice, hvilket vi mener er vigtigt for at nedbryde barrierer og fordomme om hospice.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg hører fra nye frivillige at de har set videoen, og at det gjorde et godt indtryk. De frivillige som allerede er i huset er også glade for produktet og føler sig meget set og anerkendt. Det giver glæde og motivation.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv