Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungdommen og EP-valget

Europæisk Ungdom Danmark

Om donationen

Europæisk Ungdom Danmark er en ungdomsorganisation med 500 medlemmer og lokalsektioner over hele landet. De har gennem mange år været med til at holde arrangementer om EU’s betydning for Danmark og for at få folk til at stemme. Med denne donation vil Europæisk Ungdom Danmark gennemføre aktiviteter på gymnasier, erhvervsskoler og SOSU-uddannelser med henblik på at involvere en bred skare af unge med forskellige baggrunde. Projektet vil også have et socialt fokus, så det at engagere sig og stemme kan være noget, man gør sammen med venner eller bekendte. Der vil desuden blive gennemført en kampagne på de sociale medier, som både skal være faglig, oplysende og humoristisk. Endelig vil der på selve valgdagen blive afholdt et fælles tværpolitisk arrangement, som folk kan deltage i, efter de har stemt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Europæisk Ungdom Danmark
Støttet beløb
250.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi sikrerede i høj grad forankring gennem vores stærke ungeengagement, hvor vi gennem projektet altid sikrerede, at vores arbejde havde en stærk ungeprofil. Vores materiale med de unge kandidater og vores alternative debat- og videoformater sikrede, at vi forankrede projektet så tæt på unge som muligt med bredest mulig effekt. Den overvejerende brug af sociale medier til at sikre dette samt aktiviteter på div. gymnasier og på gaden forankrede også kampagnen hos de unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom valgdeltagelsen blev lavere i 2024 end 2019 vil vi mene, at vores succeskriterie blev indfriet. Der er ikke lavet opgørelser på valgdeltagelsen i skrivende stund, men især vores målrettede indsats for unge på sociale medier med unge kandidater har været meget effektiv. Vi har set en overvejende interaktion fra unge, hvilket har gjort dem opmærksomme på EU-valget og de politiske debatter, der har været.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som lille organisation var det klart svært for os at nå ud til nye målgrupper, især på de erhvervsrettede uddannelser og i områder med en overvejende grad af minoritetsborgere. Det har samtidig været svært at få vores lokalafdelinger til at faciliterer arrangementer, men mindre aktiviteter med uddeling af merchandise lykkedes vi godt med. Det korte tidsperspektiv i projektet gjorde det også svært for os at nå ud til nye samarbejdspartnere med fokus på netop minoritetsgrupper.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati