Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ungdomsbrandkorps, Vejle

Vejle Brandvæsen

Om donationen

Ungdomsbrandkorpset under Vejle Brandvæsen er et tilbud til unge i alderen 14-17 år, der føler sig udfordret i dagligdagen. De 25 unge, som deltager, lærer førstehjælp og brandslukning, og de stifter bekendtskab med livet som brandmand. Målet er at give de unge et fællesskab og oplevelsen af succes og øget trivsel samt større tiltro til sig selv. Med donationen kan der indkøbes 25 sikkerhedsgodkendte hjelme og 25 branddragter til de unge deltagere.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Brandvæsen
Støttet beløb
100.000 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er behov for projektet. Vi ved SSP har svære ved at vælge unge der kunne have glæde af fællesskabet - og derfor prøver vi at holde os på 25 deltagere, og ikke højere end det. For at sikre fælleskabet har en størrelse de unge deltagene kan overskue. Når de unge fylder 18 år kan de ikke være med længere, for at sikre der er plads til nye. Vi hører 2-3 af de unge der fylder 18 år lige om lidt snakker om, at de gerne vil fortsætte som frivillige i brandvæsenet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kortsigtede mål om nyt udstyr er indfriet. Jeres støtte har hjulpet til, at der er blevet købt branddragter og brandhjelme til de unge. Målet om, at brandmændene skulle motiveres yderligere til at undervise, ved at se anderkendelse af deres arbejde ses ved at de er glade for at kunne udstyre de unge med rigtig brandmandstøj og flere brandmænd har meldt sig som instruktører. De unge oplever succes - de er stolte ved at være i brandmandstøj. Om de holder fast på grundskolen tror vi på lykkes.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Denne ansøgning har konkret været på udstyr for at at projektet kan udføres. Ift. udstyr har det fungeret optimalt. Ift. selve forløbene for de unge er vi altid fokuseret på hvad vi kan gøre bedre og søger inspiration hos andre med lignende koncepter. Et tiltag vi har indført i år er meget større fokus på ungeinddragelse og hvor de selv har endnu mere indflydelse på programmet for året - det oplever vi motiverer både instruktører og unge.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet