Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge, sårbarhed og rusmidler

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til at udvikle og afprøve en metode, der skal hjælpe yngre sårbare mennesker i behandling for alkohol- og stofproblemer med at forstå angst og depression. Over halvdelen af unge med alkohol- eller stofproblemer lever samtidig med symptomer på angst eller depression. Misbrugsproblemer og psykiske problemer behandles i hver sin sundhedssektor, og det betyder, at mange ’falder imellem to stole’. Forskning inden for både rusmiddelområdet og mental sundhed viser, at hvis man selv tror på, at en behandling virker, så er man også mere engageret i behandlingen, og det fører til bedre resultater. Forskerne vil derfor udvikle og teste en patientundervisningsindsats, der skal få de unge til bedre at forstå samspillet mellem psykiske vanskeligheder og rusmiddelproblemer og give dem en tro på, at de kan få noget ud af behandlingen. Projektet gennemføres i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
976.813 kr., år 2021
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen, det er ekstremt tidligt at sige dette, da vi først er ved at afslutte udviklingsdelen af projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det skal bemærkes, at vores projekt ikke er afsluttet, men fortsætter til næste år. Vi er nået så langt nu, at vi har udviklet et udkast til en behandlingsmanual i samarbejde med behandlere og psykologer, og afholdt det første fokusgruppeinterview med klienter med relativt svær psykiatrisk belastning og rusmiddelproblemer. Tilbagemeldingen fra klienterne har været meget positiv, og de har bidraget med væsentlige indsigter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er meget tidligt at sige dette.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv