Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge to-sprogede på cykel

Uddannelsescenter Holstebro

Om donationen

Uddannelsescenter Holstebros 10. klasser har 150 elever, hvoraf 24 elever er to-sprogede og kommer fra et nærliggende belastet boligområde. Mange af de to-sprogede elever er inaktive udover gåturen til skole, og en del har problemer med overvægt. Da mange af de to-sprogede elever ikke har erfaring med at cykle, kan de ikke deltage i cykeludflugter med skolen. For at kunne give de to-sprogede elever muligheden for at få erfaring med at cykle, går denne donation til 20 cykler og cykelhjelme, så de kan deltage på skolens cykeludflugter på lige fod med deres kammerater. Cyklerne vil blive benyttet under cykelkurser, der er iværksat af skolen, fordelt over skoleåret.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Uddannelsescenter Holstebro
Støttet beløb
76.500 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået afprøvet en række aktiviteter, der skal fremme de to-sprogede elevers cykelfærdigheder og glæde ved at cykle samt øge fremmødet til timer uden for skolens matrikel. Aktiviteterne fortsætter i de kommende år. I projektet har vi arbejdet på at finde et system, hvor det er nemt både for elever at låne en cykel og nemt for lærerne at låne cyklerne ud, så der er en klar afstemning af krav og forventninger. Vi har fået kælderen til cyklerne rigtig godt indrettet og udviklet et godt system, hvor det er nemt at se, hvem der har cyklerne på bestemte tidspunkter. Alt udstyr er intakt efter første års brug i projektet. Både cykler og cykelhjelme. Det er gode solide cykler, som vi ingen reparationer har haft på ud over en enkelt punktering. Gennem projektet er der skabt en basis for at fortsætte indsatsen på samme måde. Vi har en forventning om, at vi får glæde af projektet mange år fremover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Andelen af elever, som kan cykle: Ved skoleårets start lavede vi en kvantitativ undersøgelse blandt vores flersprogede elever. Ud af vores 22 elever var der kun en elev, som ikke kunne cykle. Hun opdagede, at hun var den eneste, der ikke kunne cykle, så i weekenden inden hun skulle på ”cykelkursus”, fik hun sin fætter til at lære sig at cykle. Det betyder, at vi reelt set ikke har haft brug for at lære elever at cykle i dette skoleår. Alle elever har haft ønske om at cykle, så vi har ikke haft en elever, som har nægtet cyklens muligheder. Halvdelen af eleverne cykler med stor rutine, og den anden halvdel cykler rimeligt (orienterer sig ikke bagud inden de stopper mv.). Vi vurderer, at ingen cykler ringe ved skoleårets afslutning. 12 elever har haft brug for cyklerne til ”STEP 10-fag” i første og anden periode og til brobygning på Skivevej og Bastrupgaardvej i hele skoleåret. Fraværsprocent: Fraværsprocenten er helt sikkert gået ned. Vi har simpelthen et større fremmøde af vores tosprogede elever på STEP10-fagene og til brobygning. Jeg er desværre ikke i stand til at sætte procenter på. Fraværstallene fra 2018/19 registrerer fraværet, men siger ikke noget om årsagen (fx manglende cykel). Det vil være mest korrekt at sige, at vi har en klar fornemmelse af, at fraværet har været faldende, og at elever cykler glade af sted, når de skal ud på afdelingerne væk fra Døesvej. Under alle omstændigheder er der ingen elever, der udebliver, fordi de ikke kan komme derud. Antal elever, der har anskaffet sig cykler: Fra skoleårets start havde 10 af vores elever deres egne cykler, som de medbragte. 12 elever havde ikke deres egne cykler. Tallet er desværre næsten uændret. Der er kun en elev, som har anskaffet sig en cykel. Resten angiver tre årsager til, at de ikke har en cykel: 1. De har ikke behovet – køres af forældre eller søskende, hvis de skal langt 2. De går til alt, og det gør deres venner også, for de heller ikke har cykler – der er altså i denne gruppe en udpræget ”gå-kultur”. 3. De har ikke råd. Kvalitative målinger/interview viser: Finde rundt i lokalområdet: - Eleverne giver udtryk for, at de er glade for at blive bedre kendt i de områder, som de har cyklet i med TRYG-cyklerne, men når de bliver spurgt, om de ikke kunne tænke sig at lære byen yderligere at kende, så er det som om at deres nysgerrighed stopper. De kan simpelthen ikke se behovet, for de kender jo det, de har brug for. Glæden ved at bevæge sig: - De ser en glæde ved bevægelse, men de synes, at gåturen er lige så god som cykelturen. - Selv om man spørger til en større radius at bevæge sig i mm., så bider de ikke på, og de kan ikke se behovet. - Gülsum, som fik lært at cykle, udtrykker dog, at hun synes, at det er rart at komme omkring. Hun har efterfølgende lånt en cykel af en kusine, som hun benytter, når den ikke er i stykker. Cykel som fremtidigt transportmiddel: - En del elever giver udtryk for, at cykler er dyre, og da de ikke har forældre, der kan reparere cyklerne, så kommer cykler tit til at stå i cykelstativer på Døesvej. - Mange siger dog, at de gerne vil have en ”fed” cykel, og at de spare op til den. ”Det er jo ikke kun cyklen der er dyr, vi skal jo også bruge penge på en ret dyr lås, for ellers bliver den bare stjålet”. Eleverne har haft glæde ved cyklerne, og enkelte udtrykker ligefrem taknemmelighed over, at vi har cyklerne. Enkelte har også fået lov til at låne cyklerne til læge og tandlægebesøg, som så har gjort, at de hurtigere er kommet tilbage på skolebænken igen (lille sidegevinst).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes aktiviteterne har fungeret meget tilfredsstillende, hvilket også er en vigtig grund til, at vi kan afslutte projektet allerede efter det første år og forankre projektets aktiviteter direkte i den ordinære skolegang i det kommende skoleår.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet