Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unges trivsel på Folkemøde '16

Vidensråd for Forebyggelse

Om donationen

I løbet af de seneste 20 år har der været en stigning i antallet af børn og unge med trivselsproblemer som eksempelvis ensomhed, angst, søvnproblemer og stresssymptomer. Andelen af 11-15-årige, der tager medicin mod hovedpine, er fordoblet, og mange børn og unge tager smertestillende medicin mod generelt ubehag, stress og mobning. Dette projekt har til formål at sætte unges mentale, fysiske og sociale trivsel på dagsordenen under Folkemødet 2016. Det skal bl.a. ske gennem en debat mellem eksperter på området og en event, hvor debattører og publikum på en fælles gåtur drøfter de præsenterede problemstillinger og mulige løsningsforslag. Ideer til fremtidige indsatser vil blive opsamlet i en tænketank med henblik på videre arbejde. Projektet sker i et samarbejde mellem Vidensråd for Forebyggelse, der er støttet af TrygFonden, og den nystartede organisation Just Human stiftet af Chris Macdonald.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Vidensråd for Forebyggelse
Støttet beløb
260.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vidensråd for Forebyggelse og Just Human har fortsat dialog om kommende og potentielle samarbejder, og der er skabt grobund for, at vi kan lave fx konferencer, når der er et emne, der har fælles interesse. Vidensrådet producerer typisk temarapporter og næste gang der er en rapport der falder inden for trivsel og sundhed i bred forstand er der nærliggende at samarbejde om formidlingen af dette. Det er desuden oplagt at genoptage tidligere udgivede rapporter og give dem ny eksponering i samarbejde. Efter Folkemødet producerede vi i fællesskab artikler og korte videoindslag fra debatten som formidles fra begge organisationers hjemmesider og sociale medier. TrygFonden er tydeligt fremhævet i disse produkter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var cirka 400 deltagere til vores arrangement, så den del af målsætningen blev i høj grad nået. Der var gode diskussioner blandt de indkaldte debattører i panelet, der bestod af eksperter, politikere og en repræsentant fra målgruppen, og der blev både diskuteret årsager og løsninger. Desværre var der ikke så stor tilslutning til den efterfølgende walk and talk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan konstatere, at der er så mange interessante events og debatter på Folkemødet, at folk kan have svært ved at afsætte mere end en time til et arrangement, før de skal videre til det næste. Derfor kunne vi med fordel undlade at invitere til walk and talk en anden gang. Vi erfarede desuden, at vi skulle have sikret endnu mere synlighed af TrygFonden under selve debatten, fx. et banner med TrygFondens logo. Det vil vi gøre næste gang.