Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vågetjeneste for døve

Danske Døves Landsforbund

Om donationen

Midlerne går til at give døende døve en værdig og tryg afslutning på livet med forståelig, tegnsprogstolket kommunikation. Døende døve på enten plejehjem, hospice eller hospitaler har ikke altid adgang til at få tolket tale- og skriftsprog til tegnsprog. De to sprog er ikke direkte sammenlignelige, og den manglende kommunikation mellem sundhedspersonale og borgere i palliativ behandling er utrygskabende i en situation, hvor den døende i forvejen måske er utryg eller bange. Center for Døve og Døvemenighederne på Sjælland driver en succesfuld vågetjeneste for døve på Sjælland, og den ønsker Danske Døves Landsforbund at udbrede til Fyn og Jylland ved at rekruttere, uddanne og supervisere fire frivillige vågere, således at døende døve i andre dele af landet også kan modtage kvalificeret vågestøtte.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danske Døves Landsforbund
Støttet beløb
279.321 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Socialstyrelsen som yder økonomisk støtte til andre sociale indsatser i landsforbundet, har set med stor interesse på tilbuddet. Landsforbundet er derfor igang med at undersøge mulighederne for, at vågetjenesten kan blive samlet i det drifttilskud, som landsforbundet modtager til de resterende sociale indsatser. Derudover skal der arbejdes på at gøre tilbuddet landsdækkende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er lykkes med at skabe tryghed for døve ved at oprette vågetjeneste på tegnsprog. Interessen for projektet har været meget stor, og både medlemmer og eksterne samarbejdspartnere hilser initiativet et varmt velkommen. Særligt ældre døve medlemmer har over en bred kam givet udtryk for, at muligheden for at blive forstået på deres modersmål i den sidste tid giver en stor tryghed. Initiativet har også mødt stor åbenhed på plejecentre, der ofte tager imod ældre døve.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har fået to konkrete henvendelser på vågeopgaver, som dog ikke blev aktuelle. Projektet kunne med fordel have påbegyndt informationsindsatsen tidligere i forløbet, da det viste sig, at vågemuligheden var fuldstændig ukendt for mange ældre døve. Der lå og ligger stadig en meget stor (informations)opgave i at forklare, hvad en våger tilbyder og ikke tilbyder samt etablere tryghed omkring tilbuddet - og altsammen skulle formidles på døves modersmål, dansk tegnsprog. Infoprocessen gentages

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår