Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Varmtvandsgymnastik

IF Kæmperne af 1998

Om donationen

IF Kæmperne er en idrætsforening for psykisk sårbare, som tilbyder aktiviteter som svømning, fitness, yoga og badminton. Der er desuden arrangementer som fisketure og fester for at skabe et socialt liv udover de primære aktiviteter. Donationen skal bruges til at oprette et hold med vandgymnastik i varmtvandsbassin. Denne type træning er skånsom og kan blandt andet udøves af mennesker med vægtproblemer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
IF Kæmperne af 1998
Støttet beløb
55.000 kr., år 2019
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trods en generel nedgang i foreningens medlemstal, har vi fået 13 nye medlemmer, som er startet til varmtvandsgymnastik i perioden (men dog kun 3 bosiddende på Amager). Vi ser det som en succes, at deltagerantallet har været stabilt i en periode med mange udfordringer, men da udgifterne til bassinleje er så store, skal vi en del højere op i antal nye medlemmer, for at holdet er bæredygtigt. Vi arbejder dog på at finde ekstern finansiering, så holdet kan fortsætte og blive bæredygtigt på sigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Varmtvandsgymnastik startede op i august 2020 (en anelse forsinket pga. første Corona-nedlukning). Trods diverse udfordringer og restriktioner i løbet af 2020 og 2021, har tilslutningen til holdet alligevel været nogenlunde stabilt - både blandt eksisterende medlemmer og blandt nye. Når der ikke har været forsamlingsforbud, lå deltagerantallet på ca. 5-7 deltagere pr. gang.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve aktiviteten varmtvandsgymnastik fungerer rigtig godt for vores målgruppe. Den største udfordring er den geografiske placering et stykke ude på Amager. Grundet corona har vi desværre ikke kunne reklamere for holdet på den måde vi gerne ville - via besøg på bosteder, aktivitetstilbud og psykiatriske afdelinger på Amager. Dette ville uden tvivl have givet flere deltagere, som er bosiddende på Amager.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv