Søg støtte

Søg

Selvevaluering

VejleFjord Challengesvømmebane

Vejle Svømmeklub

Om donationen

Vejle Fjordsvøm er en 1,3 km lang svømmetur over Vejle Fjord for voksne. Vejle Svømmeklub, der afholder Vejle Fjordsvøm, ønsker at tilbyde en tryg svømmeoplevelse for børn og unge, der også vil prøve kræfter med åbent vand-svømning. Derfor har klubben søgt Nordea-fonden om finansiering af en svømmebane på åben vand, så brugerne ikke skal svømme på dybt vand. Denne donation skal bruges til at højne sikkerheden ved svømmebanen og går til forskelligt udstyr såsom rescue boards, redningsveste, kasteliner og førstehjælpskasser til brug for livreddere, sikkerhedsfolk og svømmere.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejle Svømmeklub
Støttet beløb
93.596 kr., år 2020
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har kun gjort dette et år, men det bliver en årlig tilbagevendende for Vejle Svømmeklub, og bliver i efteråret forlænget pga. den store succes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom vi har måtte aflyse vores helt store event, pga. corona, som ville generere mange deltagere, har vi fået en fantastisk tilslutning til alle vores events på strandene henover sommeren. Mere end 400 deltagere, hvor vi de sidste sæsoner kun har haft omkring 100 deltagere. BeachCamps, Parasport camps, livredning på strandene og meget andet har fyldt denne sommer i Vejle Svømmeklub. Vores Vejle Fjord Challenge er i kalenderen i 2021, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for at afholde det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vejle Fjord Svømmebane har været en kæmpe gevinst for de deltagende. Da vi ikke har kunne nå at få godkendelse fra kommune og myndigheder omkring en fjordbane der kunne anvendes hele sommeren, har den kun været i brug, når vi har haft arrangementer. Aktiviteterne har været spoton til vores målgruppe, men pga. corona restriktionerne har der været events vi har været nødt at til aflyse

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand