Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi cykler Domus Vista 2.0

Biblioteket Domus Vista

Om donationen

Siden 2014 har Domus Vista arrangeret cykeltræning for voksne. Træningen afvikles af frivillige, som biblioteket rekrutterer og organiserer. Formålet med dette projekt er således at fortsætte og udvide arbejdet blandt andet via indsamling af viden om omskårne kvinders muligheder for at cykle samt implementering af en mulig løsning, børnepasning på biblioteket, samarbejde med en ungdomsskole om et cykelmekaniker forløb, indkøb af el-cykler så flere ældre tiltrækkes, udbredelse af Cykling Uden Alder på alle plejehjem gennem indkøb af to rickshaws samt koordinere booking af frivillige og plejehjem, etablere kodeaflåst cykelskur samt uddannelse af flere frivillige cykelinstruktører blandt andet med fokus på el-cykler.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Biblioteket Domus Vista
Støttet beløb
230.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået etableret Cykling Uden Alder (CUA) på de to plejehjem (OK-Huset Lotte og Akaciegården) og yderligere fået udbredt CUA til hele Frederiksberg Kommune. Udbredelsen/løftestangen for at få udbredt CUA er opstået ved at projektet italesatte at der også er et ønske fra andre plejehjem om at komme i gang med Cykling Uden Alder (CUA). Det nye cykelprojekt med fokus på flygtninge vil blive forankret i Børne og Unge afdelingen, og vil benytte den nye cykellegebane som er ved at blive etableret ved Skolen ved Nordens Plads, som er geografisk placeret midt imellem de to plejehjem og tæt ved det nye Medborgercenter i Domus Vista (som blev indviet september 2017). Forankringen har været udfordrende og en svær proces, men projektgruppen og projekterne har fået en langt større størrelse/skala en vi kunne have drømt om da vi startede vores lokale projektet op med støtte fra FrygFonden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rent praktisk har projektgruppen sørget for at de to plejehjem - Akaciegården og OK-Huset Lotte har fået to riskchawcykler hver - fire i alt (som anbefalet af Cykling Uden Alder), og der er indkøbt fire trehjulede el-cykler, med to cykler placeret ved hvert plejehjem. Cyklerne udgør nu en vognpark ved hvert plejehjem. De ældre der stadig kan cykle kan bruge den trehjulede cykel (med hjælp fra en el-motor ved behov), og de ældre der ikke længere er mobile kan få en cykeltur og vind i håret igennem Cykling Uden Alder projektet (CUA). Vi har fået etableret Cykling Uden Alder (CUA) på de to plejehjem (OK-Huset Lotte og Akaciegården) og yderligere fået udbredt CUA til hele Frederiksberg Kommune. Udbredelsen/løftestangen for at få udbredt CUA er opstået ved at projektet italesatte at der også er et ønske fra andre plejehjem om at komme i gang med Cykling Uden Alder (CUA). Således har Social Sundheds og Arbejdsmarkeds afdelingen (SSA) valgt at finansiere et tværkommunalt abonnement for CUA. Således bliver Frederiksberg fra 2018 en CUA kommune, hvor alle interesserede plejehjem kan bruge CUA It-platformen og netværket. Vi har igennem workshops m.m. forankret CUA lokalt på de to plejehjem, men har samtidig også inviteret bredt ud så andre plejehjem kunne finde inspiration i CUA. Yderligere er det planlagt at op starte et voksencykeltræningshold fokuseret på at lære flygtninge på Frederiksberg at cykle. Dette projekt vil erstatte det tidl. voksencykeltrænings projekt, og vil sandsynligvis drives af Dansk Røde Kors. Det nye cykelprojekt med fokus på flygtninge vil blive forankret i Børne og Unge afdelingen, og vil benytte den nye cykellegebane som er ved at blive etableret ved Skolen ved Nordens Plads, som er geografisk placeret midt imellem de to plejehjem og tæt ved det nye Medborgercenter i Domus Vista (som blev indviet september 2017). - Cykeltræningsprojektet er dog ikke opstartet endnu da cykellegebanen er ved at blive etableret, men det forventes at projektet starter op igen i 2018, med brug af den eksisterende cykelvognpark fra voksencykeltrænings projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Workshops i forbindelse med Cykling Uden Alder (CUA) har været rigtig gode. Der kunne have været mere fokus på at forankre CUA ved de lokale plejehjem (plejepersonalet), og der kunne have været mere fokus på PR og reklame ift. at tiltrække flere frivillige til projektet. Der kunne have været et ekstra fokus på at få pårørende til beboere på plejehjemmene engageret i CUA projektet. Det har været en udfordring at det først blev i efteråret at CUA startede op, og er derfor opstartet i en kold og våd periode, hvilket ikke har været optimalt ift. at tiltrække frivillige piloter til Rickshaw Cyklerne. Alt dette er noget vi følger op på i 2018 hvor en ny sæson starter. Vi afventer hvordan organiseringen af cykeltræningsprojektet for flygtninge vil fungere, men har store forventninger til Dansk Røde Kors som er en professionel og etableret aktør på dette område.