Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Vi hjælper, så du kan hjælpe

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Om donationen

Pårørende til psykisk syge har det ofte meget svært. Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer således løbende pårørendegrupper med stor succes og tilslutning. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til at kunne afholde flere gruppeforløb for pårørende til psykisk syge. Målet er, at de pårørende får værktøjer til at håndtere hverdagen, opnå større tillid til egne kompetencer og tryghed ved at vide, at andre har de samme problemstillinger. Resultater og erfaringer videreformidles internt i Bedre Psykiatri.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende
Støttet beløb
248.012 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er rekruteret frivllige til at føre samtalegrupper videre. I lokalafdelingen er der masser af vilje til at køre projektet videre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TrygFondens støtte har været med til at vi i perioden januar 2016 – juli 2016 kunne afholde 8 grupper for pårørende og fra juli 2016 – juli 2017 afholdte 12 grupper hvoraf 4 blev afholdt på Amager. Deltagerantallet som afsluttede forløbet var i gennemsnit 8,7 per gruppe. De pårørende har vendt tilbage med positive tilbagemeldinger, og har alle fortalt at der ikke findes lignende tilbud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Desværre har vi været nødt til at afvise pårørende pga. begrænsede midler, hvorfor vi i næste ansøgning har søgt ekstra midler til flere grupper. Vi burde have ansøgt om et mindre beløb til forplejning af frivillige.