Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Virker spillet VR Partylab?

Syddansk Universitet

Om donationen

Denne donation går til et lodtrækningsforsøg, som skal afdække effekten af spillet VR FestLab. VR FestLab er et virtual reality-spil, som simulerer en fest. Spillet sigter mod at træne unge i at sige fra over for drikkepres. Danske unge har europarekord i druk, og det er en integreret del af unges sociale liv. Derfor er unge særligt udsat for gruppepres i forbindelse med alkohol.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
999.600 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da VR FestLab er tilgængelig til gratis download både i Google Play og Apple App Store, er implementeringen af interventionen muliggjort. Det betydelige antal downloads indikerer, at lærere og forebyggelsesarbejdere bruger appen i aktiviteter omkring alkoholforebyggelse. Via projektets hjemmesiden kan de desuden få støtte med vejledning og undervisningsmateriale til at bruge VR FestLab i skoleaktiviteter. Formidlingen bestod af videnskabelige forskningsartikler og medieaktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I RCT'en, der blev udført under projektet, blev syv interventions- og seks kontrolskoler inkluderet. I alt gennemførte 378 studerende test af apps, baseline og opfølgningsundersøgelse (183 intervention/195 kontrol). Vi fandt en lille, men ikke signifikant effekt af „Modstand mod gruppepres for at drikke“ som det primære resultat ved den første opfølgning. For alle sekundære resultater blev der ikke fundet væsentlige forskelle mellem interventions- og kontrolgruppen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Måske ville et forsøgsdesign med mere statistisk styrke have gjort det muligt at finde statistisk signifikante resultater. Det er uvist, om denne mangel på interventionsvirkning skyldes programteorien, dens tekniske realisering, manglende styrke i forsøgsdesignet, for kort eksponering/afspilningstid og/eller indholdet eller karaktererne af VR FestLab.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet