Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Voksne Børn af Alkoholikere

Landsforeningen Lænken

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal hjælpe voksne børn af alkoholafhængige forældre og give dem viden om og indsigt i, hvad der karakteriserer et sundt børne- og ungdomsliv. Kendetegnet for voksne børn af forældre med alkoholafhængighed er, at de ofte har svært ved at indgå i relationer samt mærke egne behov og derved kan have svært ved at sætte sig i andres sted. Som voksen kan der opstå vanskeligheder i relationen med sig selv og nære relationer som partner, børn og andre. Projektet tilbyder 150 voksne børn opvokset med alkoholafhængighed i alderen 18-48 år flere forskellige behandlingsforløb, hvor de hjælpes til en bedre selvforståelse og egenomsorg og dermed bliver i stand til at tage bedre vare på sig selv og eventuelle børn. Der vil være særlige forløb for voksne børn af alkoholafhængige, der er forældre, hvor der er fokus på spejling og anerkendelse af egne børn. Der vil også være forløb for par, hvor den ene er barn af en alkoholafhængig. Formålet med projektet er at styrke den mentale sundhed og psykiske trivsel, selvværd og evnen til at indgå i nære relationer hos børn af alkoholafhængige, så de kan bryde mønstret og undgå at give det videre til egne børn.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Lænken
Støttet beløb
657.900 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er søgt og bevilget midler til 2023 til afholdelse af 2 VBA grupper, 1 VBA med partner og 1 forældrespejlingsworkshop. Der arbejdes på fortsat at sikre midler til grupperne. Der er tilbud i de etablerede selvhjælpsgrupper for VBA'er, og medlemsmøder i LUA, (Lænkens ungeambassadører). Vi har udbudt og udført uddannelse i VBA metoden i Novaví. Under alle VBA gruppeforløbene har der været deltagelse af 2 "føl", der har vist interesse for metoden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet i projektet er stort set indfriet. Se effektmåling. Der er tale om signifikant udvikling i psykisk trivsel for VBA'er - mentalt velbefindende og PTSD, s.2. Eks. har man i workshoppen, der foregår over 2 dage, formået at italesætte og arbejde med problematikkerne på en måde, som ikke har resulteret i, at deltagerne har følt sig forkerte eller som dårlige forældre. Partnerens deltagelse skaber en udvikling i oplevelsen af at kunne være sig selv i nære relationer her ses en forbedring på 24%.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forældrespejlingsworkshop - under pkt. psykoedukation: Hvad gør en opvækst med rus ift. det at være forældre? Vi kunne med fordel have lagt mere vægt på hvilke konsekvenser det kan have for egne børn. At få flyttet deltagernes fokus på egen opvækst og oplevelser med rus, hen på nogle af de konsekvenser deres forældreskab kan have for deres børn. I VBA grupperne evt. at sætte deltagerantallet ned fra 16 til 14 pers. idet det kan være overvældende at forholde sig til 15 andres fortællinger.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle