Søg støtte

Søg

Nyhed -

Danskerne færdes trygt på nettet

Danskerne føler sig generelt trygge på nettet. Vi er klar over, at der er risici, men det afholder os ikke fra at bruge betalingskortet eller deltage i debatter. At færdes på internettet er blevet hverdag, viser en ny undersøgelse fra TrygFonden.


Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, hvilket giver en lang række positive muligheder for både det enkelte menneske og samfundet. Men den høje grad af digitalisering rummer også risici og kræver, at man tænker sig om, når man bevæger sig ud på nettet – akkurat som i trafikken.

"Man kan fint sammenligne den digitale verden med trafikken. Det kan potentielt gå grueligt galt, men det afholder os ikke fra at gå ud i den hver eneste dag. Vi tager vores forholdsregler, kan godt blive usikre indimellem, men for det meste føler vi os ret trygge," siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

TrygFondens nye undersøgelse viser, at 85 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år dagligt er på internettet. Det er blevet et naturligt sted, hvor vi mødes, søger information, handler og i det hele taget kommunikerer med personlige relationer såvel som vores bank, forsikringsselskab og offentlige instanser. Og trygheden er stor. Faktisk føler hele 94 pct. af danskerne sig generelt trygge ved at færdes på internettet.

Vi taler grimt på nettet, men det skræmmer os ikke

Trods en til tider meget rå tone online er danskerne ikke bange for at følge og blande sig i aktuelle debatter. Faktisk følger seks ud af ti danskere debatter på nettet mindst et par gange om ugen, og hver fjerde deltager aktivt mindst et par gange om måneden.

"Over to tredjedele af danskerne synes, der er en grim tone på nettet, men det afskrækker dem ikke fra at følge og blande sig i debatter online. Tværtimod er internettet simpelthen blevet det primære sted for os at ytre vores holdninger. Faktisk er det de mest debatlystne, der dømmer tonen hårdest og er mere kritiske over for debatmiljøet end dem, der nøjes med at læse andres indlæg," siger Anders Hede og fortsætter:

"Debatten på nettet er meget bred. Hvor det i andre sammenhænge er veluddannede, der dominerer samfundsdebatten, ser vi ikke den samme sociale skævhed online. Tværtimod følger seks ud af ti danskere med kort skoleuddannelse ugentligt med i aktuelle debatter, og blandt mennesker over 65 år er det næsten otte ud af ti, der er så aktive. Mange føler, at debatter på nettet er gode til at påvirke beslutninger i samfundet og til selv at blive klogere."

Forældre skal bekymre sig, men ikke være bekymrede

Når det kommer til børns færden på internettet, er der lidt mere utryghed at spore, idet godt hver fjerde forælder er utryg på deres børns vegne. Det er da også 94 pct. af de danske børn mellem 9 og 16 år, der har set upassende ting på internettet, og 12 pct. har oplevet at blive mobbet online. Men igen er det nærliggende at drage paralleller til trafikken:

1.940 personer over 18 år har deltaget i TrygFondens undersøgelse om digital tryghed

"Når forældre i dag sender deres børn ud i trafikken på egen hånd for første gang, har de forinden brugt flere år på at lære børnene god og sikker adfærd: Husk cykelhjelmen, gå kun over for grønt osv. Når børnene så bliver ældre, bliver de mere selvstændige og måske mere risikovillige. Nogle dropper cykelhjelmen, cykler over for rødt og tager generelt større chancer. Det er de unges valg, og forældrene kan ikke overvåge dem døgnet rundt. Men de skal involvere sig og fortsat forsøge at guide de unge til sikker adfærd," siger Anders Hede.

Som led i arbejdet for at skabe større tryghed for børn og unge i den digitale verden har TrygFonden bl.a. støttet Børns Vilkår med 2,9 mio. kr. til etablering af en tænketank, som skal kvalificere arbejdet med skoler og institutioners arbejde med digital dannelse, herunder børns privatliv på nettet og big data. Målet med indsatsen er at højne vidensniveauet blandt børn og unge i forhold til privatliv og rettigheder på nettet, så de bliver forberedt til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et digitalt samfund.

Sammen med Forbrugerrådet TÆNK og Det Kriminalpræventive Råd har TrygFonden også udviklet en app, ”Mit digitale selvforsvar”, der kan hjælpe den enkelte med at være sikker online. Derudover har TrygFonden doneret 6,1 mio. kr. til projektet Digital (Ud)Dannelse, som skal lære elever i folkeskolen og gymnasiet at genkende og modstå de mekanismer på nettet, som kan føre til digital mobning og spredning af fake news.

Læs og download hele rapporten her.

Undersøgelsens resultater:

- 94 pct. af danskerne følger sig generelt trygge, når de færdes på internettet. 

- 85 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år er på internettet hver dag. 

- 94 pct. af de danske børn mellem 9 og 16 år har set upassende ting på internettet, og 12 pct. har oplevet at blive mobbet online.

- 27 pct. af de danske forældre er utrygge over, hvad deres børn kan blive udsat for på nettet. 

- Over to tredjedele af danskerne synes, der er en grim tone på nettet. Det afholder os dog ikke fra at deltage i diskussioner online, idet over halvdelen af danskerne fra tid til anden deltager i debatter på nettet.

- 3,6 pct. af danskerne, svarende til 150.000 personer, rapporterer, at de har været udsat for internetkriminalitet i 2014. Til sammenligning er det årligt ca. 11 pct. af befolkningen, der udsættes for tyveri i form af fx cykel- eller tasketyveri, indbrud mv. 

- Færre end hver tredje er utryg for tyveri af identitetsoplysninger, mens knap hver fjerde er bekymret for at få hævet penge på sin bankkonto. Man er gennemgående mere utryg for at blive udsat for IT-kriminalitet, hvis man før har været ramt heraf.

 

Anders Hede

Forskningschef