Søg støtte

Søg

Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked

Robotter, kunstig intelligens, internet of things og førerløs transport er nogle af de teknologier, der i fremtiden vil få stor betydning for rigtig mange danskeres hverdag og jobsituation. 
Download PDF

Næsten fire ud af ti eksisterende danske job består i høj grad af opgaver, der i fremtiden vil kunne løses af digitale eller fysiske robotter. Og andelen er endnu højere for de job, som varetages af nogle af de grupper, der allerede i dag befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, fx personer med fysiske eller psykiske handicap, sociale problemer eller svage faglige kompetencer.

Mange i de grupper står i dag uden for arbejdsfællesskabet i lange perioder af deres liv – selvom de gerne vil bidrage – og der er en risiko for, at den teknologiske udvikling vil skubbe dem endnu længere væk.

Men nye teknologier kan åbne muligheder for flere af de særligt sårbare grupper, og det kan betyde, at der bliver plads til flere i arbejdsfællesskabet. Og det giver både livskvalitet og samfundsøkonomiske gevinster.

I denne rapport giver en lang række indsigtsfulde personer deres bud på, hvad vi i fællesskab kan gøre for at skabe en mere inkluderende fremtid.

Rapporten er fra 2018.