Søg støtte

Søg

Selvskade – et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel blandt børn og unge

Selvskade er en udbredt måde for børn og unge at håndtere psykisk mistrivsel på. Især for piger er selvskadende adfærd et omfattende problem, viser en rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.
Download PDF

Nøgleresultater i rapporten

  • Selvskade er mest udbredt blandt piger i 9. klasse, hvor 28 pct. har skadet sig selv, mens det for drenge er 14 pct. På tværs af køn svarer mere end en femtedel (21 pct.), at de på et tidspunkt har skadet sig selv.
  • Langt de fleste af eleverne i 9. klasse, der ifølge undersøgelse har skadet sig selv, har gjort det inden for det seneste år. Det gælder 85 pct. af pigerne og 77 pct. af drengene.
  • Mere end hver tredje af dem, der ifølge undersøgelsen har skadet sig selv inden for det seneste år, har gjort det flere end seks gange det seneste år.
  • Rapporten viser også, at der er forskel på den måde, som drenge og piger skader sig selv. Her er tendensen, at pigerne skærer og kradser sig selv, mens drengene oftere slår sig selv.
  • Det hyppigste svar blandt både piger og drenge er, at de skader sig selv med vilje for at få kontrol over deres følelser. Det svarer 43 pct. af pigerne og 37 pct. af drengene. For pigerne er de næsthyppigste årsager, at de gerne vil glemme deres problemer, og at de ikke kan holde ud at have det så dårligt. For drengene er den næst hyppigste årsag, at de vil straffe sig selv.
  • Mere end halvdelen har skadet sig selv blandt de unge, der angiver, at de ingen har at tale med i deres liv, hvis de er frustrerede, kede af det eller vrede.