Søg støtte

Søg

Svigt af Børn i Danmark

De fleste børn i Danmark har en tryg barndom. Men det er ikke alle, der har et godt børneliv. Denne række af rapporter giver et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark. 
Download PDF

Rapporten Svigt af Børn i Danmark gennemgår omfanget af forskellige typer af svigt, børn udsættes for herhjemme. Rapporten giver et billede af de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling i Danmark.

Der bliver stillet skarpt på svigt i tre arenaer: I hjemmet og de nære omgivelser, hos myndighederne og i skolen samt i det omgivende samfund. Forholdene i og samspillet mellem arenaerne er afgørende for at beskytte børn og sikre deres ret til et godt børneliv.

TrygFonden og Børns Vilkår har siden 2007 samarbejdet om at give flere børn mulighed for en tryg barndom. Rapporten er en del af dette partnerskab, og det er ambitionen, at den skal bidrage til bedre beslutninger på området og være med til at klarlægge de svigt, der i dag er dårligt belyst.

Du kan downloade alle udgaver af rapporten, der udgives årligt, nedenfor.