Søg støtte

Søg

TrygFondens strategi

Fundamentet for TrygFondens arbejde er vores strategi, der beskriver de samfundsproblemer, vi arbejder med.
Download TrygFondens strategi PDF

TrygFonden er dedikeret til at skabe tryghed i Danmark, og missionen er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFondens strategi er inddelt i kerne- og fokusområder og for hvert af disse er der udarbejdet delstrategier, der fastlægger mål og rammer for indsatsen.

Omdrejningspunkterne i strategien er fokusering, effekt og forankring: 

  • Fokusering: Løsning af veldefinerede problemer. 
  • Effekt: Effekt af de aktiviteter TrygFonden igangsætter bl.a. gennem måling, dokumentation og kommunikation.
  • Forankring: Virksomme aktiviteter og resultater skal fastholdes – også efter TrygFondens indsats er ophørt.

Strategien revideres årligt og er udgangspunktet for TrygFondens årlige handlingsplan. Vi prioriterer løbende, hvilken grad af ansvar, vi ønsker at tage for løsningen af problemerne.