Søg støtte

Søg

Allan Westergård Christensen Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund, 50 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Esbjerg Kommune


Sammen har vi styrken til at skabe tryghed! – for medlemmerne, men også for andre i det danske samfund.

Jeg er næstformand i Dansk Told & Skatteforbund, der repræsenterer ca. 6.000 medlemmer. Medlemmerne har arbejde i Skatteministeriets styrelser eller departement foran sig, bag sig eller er der lige nu. Vi repræsenterer medarbejdere, chefer, studerende og seniorer.
Jeg har endvidere en plads i TJM Forsikrings repræsentantskab, en hovedbestyrelsespost i A-kassen FTFa, en plads i Co10’s repræsentantskab samt en post som intern revisor i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Mit slogan er - Tryghed for alle!

 • For medlemmerne, der skal føle tryghed som forsikringstagere og
  medlemmer af TryghedsGruppen.
 • For hele det danske samfund, hvor alle fortjener tryghed.

TrygFondens udlodninger.

Jeg vil arbejde for, at udlodningerne rammer bredt i Syddanmark – med fokus på:

 • En chance i livet - børn og unge.
 • Trafiksikkerhed.
 • Kronisk sygdom.

TryghedsGruppens aktiviteter.

Jeg vil arbejde for, at TryghedsGruppen holder fokus på medlemmernes interesser:

 • Gennem vores bestyrelsesposter påvirker vi til gode forhold for
  forsikringstagere.
 • Vi bevarer medlemsbonus.
 • Vi tilbyder attraktive medlemsaktiviteter.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Sammen er vi et stærkt fællesskab, der bidrager til at skabe værdi for den enkelte, for fællesskabet og for hele det danske samfund. Derfor skal medlemmernes interesser plejes ved: At udlodde medlemsbonus, At TryghedsGruppen via bestyrelsesposter understøtter gode vilkår for forsikringstagere, At tilbyde værdiskabende medlemsaktiviteter, At TrygFondens udlodninger rammer samfundet bredt og bidrager til at skabe tryghed for alle – også medlemmerne.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Som hovedaktionær i Tryg skal TryghedsGruppen understøtte Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere i at levere konkurrencedygtige produkter gennem: Høj dækning, skarpe priser, høj kundetilfredshed

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Jeg synes, TrygFondens fokus er helt rigtig. Sikkerhed, sundhed og trivsel er alle vigtige elementer i et velfungerende samfund. Det er vigtigt, at TrygFondens udlodninger rammer bredt, så alle får mulighed for at opnå tryghed. Jeg vil have fokus på trafiksikkerhed, kronisk sygdom og en chance i livet - børn og unge.

Andre kandidater

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år