Søg støtte

Søg

Helle Bleeg Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent, 67 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Aabenraa Kommune


Som udgangspunkt skal ingen mennesker - hverken unge eller ældre - føle ensomhed.

Det mener jeg, at vi kan være med til at rette op på.

Sikkerhed og fællesskab
Det er overskriften på mit virke, hvis jeg bliver valgt ind i TryghedsGruppens repræsentantskab.

Gennem 30 år har jeg haft hjemmeboende børn (4 stk) i alle aldre, og for hver og en har jeg været engageret i forældreråd/bestyrelse såvel i institutioner, skoler som fritidsaktiviteter. Målet har altid været at skabe tryghed og fællesskab inden for de givne rammer.

I mit job som mediekonsulent på JydskeVestkysten (nu Jysk Fynske Medier) har jeg været sikkerhedsrepræsentant i 8 år og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i 8 år (i forlængelse af hinanden). Igen med den fornemme opgave - at øge trygheden og fællesskabet.

Som nyudklækket pensionist er jeg frivillig i Ældrecenteret Kirsebærhaven i Aabenraa. Her er tryghed og fællesskab også en stor del af det kæmpe engagement, de mange frivillige yder, og som jeg nu er en del af.

Jeg brænder for at skabe trygge fællesskaber for såvel unge som ældre. Fællesskaber, der bl.a. er med til at reducere ensomhed.


Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Som medlem af TryghedsGruppen mener jeg, det er et vigtigt formål at gå aktivt ind i repræsentantskabet, således at man kan gøre sin indflydelse gældende. Det er min ambition aktivt at kunne bidrage til at skabe trygge fællesskaber for såvel unge som ældre. Fællesskaber, der bl.a. er med til at reducere ensomhed.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Gennem ejerskabet af Tryg skal vi fortsat være med til at sikre, at Tryg lever op til ambitionen om at skabe verdens bedste forsikringsselskab.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden har gennem årene gjort det muligt gennem donationer, at små som store aktiviteter indenfor tryghed og fællesskab er blevet realiseret. Det skal fremover styrkes, så flest mulige vil få glæde og gavn af disse midler.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Der skal helt klart i videst muligt omfang tænkes bæredygtighed og klimavenlighed ind i de kommende projekter. Ikke for en hver pris, men så vidt det er muligt.

Frivilligt arbejde

Der er rigtig rigtig mange mennesker, der yder en kæmpe indsats i form af frivilligt arbejde. Er der spændende aktiviteter, der styrker trygheden og fællesskabet, vil jeg helt klart være med til at støtte her.

Hjerteløbere

For mig har hjerteløberne en kæmpe plads i mit hjerte. Det er så stor en indsats, at der ofte er tale om liv eller død. Kan der sættes mere ind her, så er jeg en stærk fortaler.

Tryghedsskabende aktiviteter

En prioritering fra min side vil være flere tryghedsskabende aktiviteter - gerne rettet mod børn og unge og gerne aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Andre kandidater

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år