Søg støtte

Søg

Lars Erik Hornemann Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker, 65 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Svendborg Kommune


Som borgmester har jeg mødt mange mennesker, der følte sig uden for fællesskabet, de skal hjælpes ved at støtte frivilligt, socialt arbejde.

Jeg har de sidste 20 år været stærkt engageret i lokalpolitik her i Svendborg kommune. 12 år som borgmester og 8 år som udvalgsformand for dels Social og Sundhedsområdet, dels Kultur og Fritidsområdet, som har givet mig en stor indsigt i betydningen af det frivillige arbejde.

Mange af vore medborgere kommer ikke bare med i fællesskabet, eller de ryger ud af det gennem de bump på vejen, der kan komme gennem livet. Der er en bagside, som de fleste ikke kender til. I min tid som borgmester har jeg mødt mange mennesker, der følte, at dørene lukkede sig omkring dem, og for hvem det at bede om et møde med mig var et nødråb om hjælp til at komme videre.
Gennem de mange frivilligt drevne tilbud kan de fleste blive en del af et netværk og et fællesskab med andre, der også har eller har haft det svært. At hjælpe andre er også hjælp til en selv, det giver dobbelt igen. Derfor er det enormt vigtigt for sammenhængskraften i vort samfund, at flest muligt engagerer sig i det frivillige arbejde. Det skal være som et supplement til de offentlige tilbud, der her langt fra kan slå til.

Jeg vil som medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen arbejde for at anerkende og fremme det frivillige sociale arbejde. Dette ved at støtte op om lokale initiativer, hvor ildsjæle vil sikre trygge rammer og fællesskab for de grupper af borgere, der er ensomme, ramt af sygdom, har været i et misbrug eller en livssituation, hvorfra det kan være svært igen at finde fodfæste i livet.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemsdemokratiet er et stærkt fundament under TryghedsGruppen, som vi vedvarende skal arbejde med at udvikle og styrke.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er en ambition, som jeg er 100 % enig i, og som jeg vil arbejde for.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er en fantastisk mulighed for at supplere de offentlige tilbud og for at engagere flest muligt i at styrke sammenhængskraften i samfundet.

Andre kandidater

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år