Søg støtte

Søg

Lena Baunsgaard Pedersen Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator, 51 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Tryghed er et af grundelementerne i god livskvalitet. Derfor er TrygFondens initiativer så vigtige. De berører os alle.

Jeg blev valgt til repræsentantskabet i 2017 og genopstiller til valget i 2022.

I den forgangne tid har jeg været med til at stemme for uddelinger til alt lige fra tildeling af hjertestartere og førstehjælpskurser til donationer til f.eks. hospitalsklovne og sanserum.

Alt sammen noget, som giver så god mening i arbejdet for at sikre mere tryghed for alle danskere, ung som gammel.

Jeg brænder for det nære, for børn og unges trivsel og for en god og værdig alderdom.

Jeg bidrager med min livserfaring, med empati for andre mennesker og med en ordentlighed i alt, hvad jeg gør.


Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Det er vigtigt at have fokus på at forbedre kendskabet til TryghedsGruppen for at sikre et godt og velfungerende medlemsdemokrati. Jeg vil fortsat arbejde for, at der udbetales bonus til TryghedsGruppens medlemmer.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Udover, at det er vigtigt at fremme trygheden regionalt samt nationalt, skal vi samtidig holde fokus på at sikre TryghedsGruppen et solidt økonomisk fundament som muliggør førnævnte. TryghedsGruppen skal på sigt øge sin ejerandel i Tryg og bakke op om ambitionen om at skabe verdens bedste forsikringsselskab.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden støtter hvert år rigtig mange tryghedsskabende projekter regionalt og nationalt og er dermed en vigtig aktør. Trygheden er så vigtig for os alle sammen, og derfor giver TrygFonden så god mening. Jeg er stolt af at være en del af TryghedsGruppen og dermed TrygFonden.

Andre kandidater

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år