Søg støtte

Søg

Lone Schultz Hedemand Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske, 66 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.

Tryghed er vigtig i alle faser af livet, det vil jeg arbejde for i TryghedsGruppen.

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med sygepleje og ledelse hele mit arbejdsliv. I mere end 20 år her jeg været ledende oversygeplejerske på Odense Universitetshospital. I den forbindelse har jeg bl.a. været med til at oprette Center for voldtægtsramte, Region Syddanmark og barselsafsnittet Vuggen. Var i flere år den ledende og drivende kraft begge steder.

Desuden har jeg altid været aktiv i organisationer, foreninger og bestyrelser og er det stadig. Bl.a. er jeg delegeret i Pensionskassen PKA og formand for bestyrelsen for den ejerforening, jeg bor i.

Jeg bor i Odense, er gift med Torben, og sammen har vi 2 børn og 4 børnebørn.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for:

 • At varetage medlemmernes interesser og styrke medlemsindflydelse og engagement.
 • Konstruktivt og målrettet at føre TrygFondens nye strategi "Sammen skaber vi tryghed" ud i livet. Herunder de fem programmer:
  "Tryghed i hverdagen"
  "Børn og unge skal udfolde deres potientiale"
  "Voksne skal kunne leve et sundt og trygt liv"
  "Et trygt ældreliv"
  " Stærke rammer om tryghed "
 • At rette opmærksomheden på bæredygtige investeringer, klimavenlige projekter og FN´s Verdensmål.
 • Udbetaling af maksimal medlemsbonus.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg vil arbejde for, at medlemmernes indflydelse og engagement fortsat styrkes, samt for at Tryghedsgruppen bevarer sit ejerskab af Forsikringsselskabet Tryg.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er vigtigt, at TryghedsGruppen fortsat bevarer indflydelsen på TrygFondens donationer ved at sikre det demokratiske ejerskab af Forsikringsselskabet Tryg.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er ejet af medlemmerne og er disses bidrag til øget tryghed for alle. Den nye Strategi "Sammen skaber vi tryghed" og de fem programmer for alle fra vugge til grav, passer 100 % til mine værdier og er det, jeg gerne vil arbejde for.

Frivilligt arbejde

De frivillige er uundværlige i arbejdet med at skabe tryghed og føre projekterne ud i livet. Dem skal vi støtte og værdsætte.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Mange mennesker og især den yngre generation er bekymrede for klimaforandringerne, forurening af verdenshavene, luftforurening og de kommende generationers liv på jord. Det kan ikke løses af den enkelte eller en enkelt organisation eller et enkelt land. Det er en kæmpe opgave, som kræver fælles global opmærksomhed. FN`s Verdensmål er en god start. TryghedsGruppens bidrag bør være at fokusere på bæredygtige investeringer og klimavenlige projekter.

Andre kandidater

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år