Søg støtte

Søg

Maria Kaspersen Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent, 41 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Tryghedsgruppen er for mig en unik mulighed for at arbejde med det fineste i min verden - Fællesskab, tryghed og trivsel for børn og unge

Jeg vil arbejde for tiltag, der skaber tryghed i bred forstand, og mit hjerte banker i særdeleshed for særligt udsatte grupper af børn/unge og deres trivsel og sundhed. Derfor vil jeg være med til at sikre, at der fremover bliver doneret penge til formål, der forbedrer sundhed og trivsel for børn. Det kunne for eksempel være projekter omkring børn og unges fritid via sport, sociale aktiviteter, fællesskaber m.m.

Jeg mener, at børn har brug for stærke fællesskaber og det vil jeg gerne arbejde for at styrke gennem TrygFonden.

Ydermere har jeg et ønske om at arbejde for, at medlemsbonussen bliver frivillig udbetalt. Forstået således, at den enkelte skal tage et aktivt valg, om pengene skal udbetales eller doneres til et specifikt/navngivent tryghedsskabende formål.

Professionelt arbejder jeg som faglig konsulent i HK Privat, hvor jeg har min daglige gang og beskæftiger mig med relationsarbejde, overenskomster, ansættelsesret og fagligt arbejde. På hjemmefronten er min faglige profil noget mere alsidig. Her agerer jeg både som finansminister, skateboarder in spe, teenagekender, familiekoordinator, taxachauffør, hus-kok og gin connoisseur.

Mine erfaringer fra alle de roller vil jeg gerne investere i TryghedsGruppens arbejde. Jeg vil samtidig gerne være den "brede befolknings" repræsentant i et setup, hvor der skal være plads til alle, når vi arbejder for tryghed.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Vi skal som medlemmer af TryghedsGruppen have indflydelse på og medejerskab af vores forsikringsselskab. Vi skal bruge muligheden for at sætte vores fingeraftryk på profilen og værdierne omkring Tryg. Jeg synes derfor, det er vigtigt, at et bredt udsnit af befolkningen er repræsenteret i TryghedsGruppen, dvs. sådan nogle som dig, mig og os. Vi kan være med til at sikre tryghed i øjenhøjde med danskerne.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg mener, at en overvejende del af ejerskabet af Tryg skal være kundernes og dermed medlemmerne af TryghedsGruppen. Udbyttet fra Tryg er fundamentet for aktiviteterne i TrygFonden og udbetalingen af medlemsbonus. Jo større udbytte i Tryg, jo større afkast til tryghedsskabende projekter. Som medejere har vi et medansvar og medindflydelse på vores egen tryghed.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Der gøres allerede et godt stykke arbejde i TrygFonden, som jeg gerne vil være med til at fortsætte og bygge videre på. For vi skal fortsat bidrage til at skabe tryghed med fondens midler. Det gør vi ved at støtte projekter og organisationer, der arbejder med sundhed, trivsel og tryghed. Samtidig skal vi sikre, at fondens midler bliver fornuftigt og jævnt fordelt mellem forskellige grupper og lag i vores samfund.

Andre kandidater

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år