Søg støtte

Søg

Mikkel Linnet Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør, 48 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Haderslev Kommune


Daglig tryghed er vigtig! Om det er forebyggelse af ulykken, unges trivsel eller det frivillige arbejde, vil jeg arbejde for det.  

Jeg er 47 år gammel, gift med Marie, og vi har to piger på 9 og 11 år. Til daglig arbejder jeg ved Brand & Redning Sønderjylland som Brandinspektør med forebyggelse af brand.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for, at vi får en fornuftig vægtning mellem bonus og TrygFonden, da jeg mener, begge dele er vigtige for medlemmerne.

I TrygFonden vil jeg arbejde med implementering af den nye strategi og med særlig fokus på områder, der omhandler frivilligt arbejde, men også fortsat de områder, jeg arbejder sammen med i forbindelse med mit daglige arbejde.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Det er vigtig, at alle medlemmer har mulighed for at komme med deres holdninger til TryghedsGruppen til deres lokale repræsentant, og på den måde give deres mening til kende.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg mener helt klart, at vi skal arbejde på at komme op over 50 % i ejerandel igen.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en vigtig del af TryghedsGruppens arbejde, og vi skal fortsat arbejde for at udvikle TrygFonden. Den nye strategi-implementering bliver også en vigtig og spændende del af TryghedsGruppens arbejde.

Frivilligt arbejde

Det er vigtigt, at vi i TrygFonden med den nye strategi i hånden kan støtte det frivillige arbejde, der er med til at skabe mere tryghed i Danmark.

Andre kandidater

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år