Søg støtte

Søg

Torben Jensen Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør, 55 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Esbjerg Kommune


Jeg vil fortsat arbejde hårdt på, at TryghedsGruppen skal være en rigtig stærk hovedejer af Tryg, en stærk TrygFonden og en solid bonus.

Jeg har siddet i repræsentantskabet i 2 perioder og de sidste 2 år i bestyrelsen i TryghedsGruppen. Det har givet mig et rigtig stort kendskab til både TryghedsGruppen, Tryg og TrygFonden. Og dermed også til det helt specielle familieskab, virksomhederne imellem. Mit fokus indtil nu har været, at Trygs kunder, og dermed medlemmerne i TryghedsGruppen, skal have en god kontant bonus for indirekte at være medejer af Tryg.
Derudover skal TrygFonden fortsat give donationer til både gode lokale, effektfulde og virksomme projekter og tilsvarende i landsdækkende projekter.

I 2021 købte Tryg, og vi i TryghedsGruppen RSA Insurance, og siden blev Codan frasolgt. Det har gjort Tryg til en førende skandinavisk forsikringsvirksomhed. Det betyder, at Tryg bliver en mere profitabel virksomhed, og det gavner i sidste ende TryghedsGruppen.
TryghedsGruppen har dermed flere midler til både at skabe en endnu stærkere TrygFond og en større bonus på sigt. Hvis det skal lykkes, så skal vi i TryghedsGruppen sikre, at vi til enhver tid er en god hovedejer af Tryg. Jeg har arbejdet for et stærkt Tryg ved opkøb af RSA, en stærk ny strategi i TrygFonden og en god bonus til os medlemmer. Det arbejde vil jeg fortsætte, hvis jeg bliver valgt.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

I dette selskab er vi kunder medlemmer. Det skyldes virksomhedskonstruktionen, som er et s.m.b.a. Sådan meget indirekte betyder det, at vi selv ejer Tryg. Det er både stærkt, meningsfuldt og demokratisk. Via valg til repræsentantskabet, så påvirker medlemmerne, hvilken vej TryghedsGruppen skal vælge.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Tryg er vores livline. Uden et stærkt forsikringsselskab, så er der hverken en bonus til medlemmerne af TryghedsGruppen eller penge til donationer i TrygFonden.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er Danmarks stærkeste fond på tryghedsskabende aktiviteter. Det er helt unikt, at vi kunder i Tryg og medlemmer i TryghedsGruppen ejer en sådan fond. Vi har en kæmpe stor indflydelse på, hvilke donationer der bliver uddelt via vores regionale råd samt på landsplan via bestyrelsen i TryghedsGruppen. Summen af rigtig, rigtig mange tryghedsskabende aktiviteter igennem årene har gjort Danmark til et tryggere sted for alle danskere. Det gør mig stolt at være med til det arbejde.

Andre kandidater

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år