Søg støtte

Søg

Torben Struck Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder, 44 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Tønder Kommune


Jeg vil arbejde for børns trivsel og velvære og en indsats for, at færre bliver ramt af psykiske lidelser.

Hej, mit navn er Torben Struck.

Jeg har i flere år fulgt TryghedsGruppens gode arbejde lidt fra sidelinjen og har nu besluttet at stille op til valget. Jeg mener selv, at jeg har nogle holdninger og værdier, der vil kunne bidrage positivt i TrygFondens arbejde. Jeg vil arbejde for, at dine forsikringer fortsat er med til at sikre vejen til tryghed for alle gennem TrygFonden samt bonus til dig

Til dagligt er jeg postarbejder og bor i Højer med min kone og to børn. Jeg er engageret i samfundet og mine medmennesker. Med 2 børn i folkeskolen, fylder børns trivsel og velvære selvsagt meget for mig. Alt for mange børn mistrives, og vi skal være meget bedre til at give børn og unge bedre vaner i forhold til kost, motion og skærmtid. Desuden skal langt færre unge starte med at ryge, og så skal alkoholkulturen ændres.

Et andet vigtigt område er de mange, som rammes af psykiske sygdomme. Det hæmmer dem ofte i lange perioder og kan sætte livsvarige spor, både hos den, der er syg, og deres familier. Vi må og skal ikke acceptere et samfund, som skaber grobund for at nogen bliver syge. Først og fremmest skal vi have fokus på at undgå at så mange rammes af psykiske problemer. Og sker skaden alligevel, skal der tænkes ud af boksen, og evt. andre behandlingsmetoder undersøges og tilbydes.

Jeg håber på din opbakning til valget til TryghedsGruppen. Som ufaglært lønmodtager med mindre børn vil jeg kunne tilføre et lidt anderledes perspektiv til TryghedsGruppens arbejde. Jeg lover en helhjertet indsats, der bygger videre på det gode arbejde, der er lavet til nu.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg er stor tilhænger af det, at vi som kunder i Tryg-familien bliver medlemmer i TryghedsGruppen, som står bag TrygFonden, der gør et fantastisk arbejde for trygheden overalt i vores samfund. Det, at det er muligt at engagere sig ved at stille op og bidrage aktivt, eller bare at bruge sin demokratiske ret til at stemme på andre til at løfte opgaven, er ganske unikt. Brug din mulighed for indflydelse.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TrygFonden og Tryg med samarbejdspartnere er et godt og naturligt match, som der skal holdes fast i. Ejerskabet skal fortsætte og udvikles til glæde og gavn for os kunder i Tryg-familien.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er på mange måder en katalysator for nye innovative løsninger for trygheden i vores samfund. Det er vigtigt at TrygFonden også i fremtiden tænker ud af boksen og er frontløber for nye ideer som hjerteløberne.

Andre kandidater

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år