Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Forskningsprojekt

20 års opfølgning af OPUS

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Denne donation går til en undersøgelse af langtidseffekten af en forstærket tidlig indsats (OPUS) for 578 patienter med debuterende psykose. OPUS er en integreret psyko-social behandling, hvor man aktivt opsøger patienterne, som ellers har tendens til at trække sig tilbage. Man involverer den øvrige familie, og man træner personernes sociale evner. I 1998-2000 blev den forstærkede indsats sammenlignet med standardbehandlingen i distriktspsykiatrien. 578 patienter blev delt i to grupper, der enten modtog to års specialiseret behandling (assertiv tidlig intervention) eller standardbehandling. Efterfølgende er patienterne blevet genundersøgt efter 1, 2, 5 og 10 år, og nu skal forskerne undersøge langtidseffekten efter 20 år. Målet er at afgøre, hvordan symptomudvikling, medicinering, kognitiv funktion og langtidsprognosen for patienter med debuterende psykose er for at kunne forbedre behandlingen til denne gruppe patienter.

Tildelt støtte

3.000.000 kr.

2017

Modtager

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende