Søg støtte

Søg

Vågekursus


Donation

Projekt

Add-on til arbejdsmarkedsreh. til hjerneskadede: Familiestøtte

Hjerneskadecentret BOMI

Erhvervet hjerneskade opleves af hele familien og ikke kun af den ramte. Flere af følgerne af hjerneskade er livslange og dermed kroniske. Familiens system og dynamik, herunder roller, grænser og kommunikation ændres. Det kan betyde, at de udfordringer, som enhver familie har i den normale omstillingsproces, kan blive kroniske. Hjerneskadecentret BOMI ønsker at oversætte og afprøve et familieinterventionsprogram, der er udviklet i England i 2016. Indsatsen vil ikke fokusere alene på den enkelte hjerneskadede, men også på familien og deres evne til at håndtere situationen. Denne donation går således til et projekt, der i interventionen inkluderer hele familien omkring den hjerneskadede, og som har til formål at styrke familiens både funktion, trivsel og livskvalitet.

Tildelt støtte

802.584 kr.

2016

Modtager

Hjerneskadecentret BOMI

Region

Sjælland

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom