Søg støtte

Søg

Sorggrupper på Bornholm


Donation

Projekt

Aktiv Hele Dagen

DGI Nordjylland

En undersøgelse af danskernes motionsvaner foretaget af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser et fald i danskernes idrætsaktiviteter samt en tendens til en større ulighed i idrætsdeltagelse blandt børn. Tendensen er, at aktive børn bliver mere aktive, og de passive børn forbliver passive. DGI-Nordjylland ønsker derfor med projektet ”Aktiv Hele Dagen” at gøre flere børn foreningsaktive samt at udvikle en model for et øget samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Donationen skal gå til udvikling af modellen samt afholdelse af idrætsarrangementer på skoler målrettet de ikke-foreningsaktive børn. Fokus vil både være på at skabe kontakt samt på at inddrage børnene før arrangementerne, således at arrangementerne bliver tilpasset børnenes ønsker.

Tildelt støtte

890.000 kr.

2016

Modtager

DGI Nordjylland

Region

Nordjylland

Fokusområde

Lev sundt