Søg støtte

Søg

Hjertemotion - Sund Livsstil


Donation

Projekt

Aktiv tilværelse

BROEN Svendborg

BROEN Svendborg er en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, der kommer fra familier med socioøkonomiske problemstillinger, og hjælpen er fx økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter. BROEN Svendborg, som her støttes af TrygFonden, er en del af BROEN Danmark, der i 2020 modtog Tine Bryld Prisen.

Tildelt støtte

10.000 kr.

2021

Modtager

BROEN Svendborg

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle