Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Aktive etniske mino-ældre

Foreningen Muhabet Aarhus

Muhabet er et aktivitets- og værested for mennesker primært med flygtninge- og indvandrerbaggrund, som er psykisk syge og traumatiserede. Muhabet driver bl.a. indsatsen ”Salam for ældre”, som er et tilbud for alle ældre med etnisk minoritetsbaggrund, som savner et fællesskab og har et ønske om en mere aktiv hverdag og et sundere ældreliv. Deltagerne kan være med til fysiske, musiske og kreative aktiviteter samt oplæg og undervisning om det gode liv og de tilbud, der er for ældre i frivilligt og kommunalt regi. Donationen går til udflugter og andre aktiviteter for de ca. 35 ældre, som er med i indsatsen, i første halvår af 2023.

Tildelt støtte

77.388 kr.

2022

Modtager

Foreningen Muhabet Aarhus

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår