Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Aktive Seniorers livsglæde

Forening

Aktive Seniorer arbejder for at styrke fællesskabet og undgå ensomhed og inaktivitet blandt udsatte ældre over 60 år i København gennem relevante og meningsfulde aktiviteter. Denne donation går til at fortsætte Aktive Seniorers forskellige tilbud, der bl.a. omfatter frokostmøder med foredrag, musik, sang og livsfortællinger, lange gåture i forskellige tempi, netværksgrupper, udflugter, besøgsvenneordning, sociale og kulturelle arrangementer samt fælles aktiviteter med børn og unge.

Tildelt støtte

549.600 kr.

2021

Modtager

Forening

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår