Søg støtte

Søg

Fodbold i Hastrupparken 4600


Donation

Projekt

Aktivhuset Freyas Støttegruppe

Aktivhuset Freyas Støttegruppe

Freyas Kvarter består af ét bofællesskab for psykisk syge, to bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede, 30 lejligheder for beboere med specielle behov, 45 ungdomsboliger og 32 private lejligheder. Kvarteret rummede tidligere en café, som blev drevet med støtte fra kommunen, men på grund af kommunale besparelser blev caféen lukket. Kvarterets støttegruppe ønsker med denne donation at genåbne caféen på stedet og dermed sikre et socialt samlingssted for Freyas Kvarter. Caféen skal desuden danne ramme for bankospil, fester og petanque-turneringer.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2016

Modtager

Aktivhuset Freyas Støttegruppe

Region

Sjælland